Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied (Bratislava)

knihovny

Typ:knihovna Akademie Věd
Město:Bratislava
Telefon:+421 2 5292 7384
E-mail:uksav@savba.sk
Web:https://uk.sav.sk/
Adresa:Klemensova 19, Bratislava, 814 67
Otevírací doba:PO - PI: 8.00 - 19.00