Univerzitní knihovna ZČU- Pedagogická knihovna

knihovny Plzeňský kraj , Plzeň

Přidat do oblíbených
Univerzitní knihovna ZČU- Pedagogická knihovna
Typ knihovny: vysokoškolská knihovna
Telefon: 377 637 733
E-mail: pujcped@uk.zcu.cz
Adresa: Klatovská 51, Plzeň,
Otevírací doba: Po-Čt 8.00-20.00
Pá 8.00-15.00

O knihovně

Pedagogická knihovna je co do velikosti fondu největší knihovnou ZČU. Podstatnou část knih tvoří pedagogika a psychologie, ale najdeme zde i literaturu ze společenských i přírodovědných oborů - fond kopíruje svým složením obory vyučované na fakultě. Velkou část tvoří učebnice, zejména pro základní školy a gymnázia. Knihovna shromažďuje, eviduje a uchovává plné texty publikační činnosti pracovníků fakulty. Publikační činnost tvoří zvláštní část fondu knihovny, slouží víceméně k archivním účelům, ale je samozřejmě k dispozici k prezenčnímu studiu. Od roku 2002 zpracováváme a uchováváme také bakalářské a diplomové práce studentů fakulty, informace o těchto novějších pracích je dostupná v online katalogu Aleph. Práce z předchozích let máme k dispozici pouze výběrově, např. ve studovně ve Veleslavínově ulici jsou k dispozici starší práce obhájené na katedře geografie. Informace o diplomových a bakalářských pracích obhájených na fakultě před rokem 2002 je možné nalézt v databázi diplomových prací FPE, kde jsou shromážděny záznamy z let 1992-2001. Databáze je přístupná na adrese http://www.dpfpe.knihovna.zcu.cz a knihovna postupně zpracovává další záznamy z předchozích let. Aktuální ročníky odebíraných periodik jsou k dispozici k prezenčnímu studiu ve studovnách, starší ročníky a tituly periodik, které knihovna nechává svázat, jsou k dispozici ve skladu periodik na Klatovské třídě.

Zdroj textu: http://www.knihovna.zcu.cz/knihovna_ped.php
Autor fotky výše: http://www.spoluzaci.cz/schoolScreen?schoolId=14272