Univerzitní knihovna ZČU - Filozofická a právnická knihovna (Plzeň)

knihovny

Typ:vysokoškolská knihovna
Město:Plzeň
Telefon:377637744
E-mail:pujcpra@uk.zcu.cz
Adresa:?
Otevírací doba:Po-Čt 8.00-20.00
Pá 8.00-15.00

O knihovně

Filozofická a právnická knihovna buduje knihovní fond s ohledem na studijní obory obou uvedených fakult.

Typy dokumentů:
- Knihy jsou uloženy ve volném výběru a depozitářích. První exemplář od každého titulu (je vizuálně označen) slouží k prezenčnímu studiu, případně je možné si ho zapůjčit přes noc či víkend. Ostatní výpůjčky jsou realizovány nejčastěji na měsíc nebo semestr. Přesné informace k jednotlivým publikacím jsou dostupné v online katalogu Univerzitní knihovny.
- Periodika - aktuální ročníky jsou k dispozici k prezenčnímu studiu ve studovně ve 3. poschodí. Starší ročníky periodik jsou uloženy v depozitáři a jsou dostupné na počkání po vyžádání ve výpůjčním protokolu.
- Publikační činnost - knihovna shromažďuje, eviduje a uchovává plné texty publikační činnosti pracovníků obou fakult. Publikační činnost tvoří zvláštní část fondu knihovny, slouží víceméně k archivním účelům, ale fond je samozřejmě k dispozici k prezenčnímu studiu. V knihovně v sadech Pětatřicátníků je uložena publikační činnost pracovníků Právnické fakulty.
- Diskety, CD, DVD, VHS - jsou umístěny (přestože mohou být doprovodným materiálem ke knize) ve výpůjčním protokolu a půjčovány na vyžádání.

Zdroj textu: http://www.knihovna.zcu.cz/knihovna_pra_fil.php