Univerzitná knižnica v Bratislave - Ventúrska

knihovny Bratislavský kraj (SK) , Bratislava

Přidat do oblíbených
Univerzitná knižnica v Bratislave - Ventúrska
Typ knihovny: odborná knihovna
E-mail: ?
Web: http://www.ulib.sk
Adresa: Ventúrska 11, Bratislava,
Otevírací doba: Požičovňa, študovne, voľný výber, čitateľské katalógy
Pondelok 12,00 - 21,00
Utorok 9,00 - 21,00
Streda 9,00 - 21,00
Štvrtok 9,00 - 21,00
Piatok 9,00 - 21,00
Sobota 9,00 - 15,00

PC študovňa
Pondelok 12,00 - 19,00
Utorok 12,00 - 19,00
Streda 12,00 - 19,00
Štvrtok 12,00 - 19,00
Piatok 12,00 - 19,00
Sobota zatvorené

Medziknižničná výpožičná služba
Pondelok 12,00 - 19,00
Utorok 9,00 - 17,00
Streda 9,00 - 17,00
Štvrtok 9,00 - 17,00
Piatok 9,00 - 17,00
Sobota zatvorené

O knihovně

Univerzitná knižnica je najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 z Alžbetinej knižnici ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, pretože vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu i používateľského zázemia; pod týmto názvom sa stala známou v zahraničí. Z klasickej knižnice sa postupne pretvorila na modernú knižnično-informačnú inštitúciu. Je to ústredná štátna knižnica, ktorá zabezpečuje rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania. Obsahuje vyše 2 000 000 knižničných jednotiek, do jej fondu patrí aj súbor dokumentov OSN a UNESCO. Obsahuje aj slovenské i zahraničné dizertačné práce, zbierky rukopisov a rôznych tlačovín z 15.-16. storočia z Európskych literatúr a samozrejme široké spektrum periodík. Vytvára celoštátnu evidenciu zahraničnej literatúry, vydáva stanoviská vývozu literatúry podobne ako Slovenská národná knižnica. Používateľmi môžu byť len občania Slovenska nad 16 rokov a poskytuje všetky knižničné služby. V knižnici sa nachádza aj zbierka islamských rukopisov Safveta-bega Bašagića zapísaná do zoznamu UNESCO pamäť sveta.

Zdroj textu: wikipedia
Autor fotky výše: http://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzitn%C3%A1_kni%C5%BEnica_v_Bratislave