Univerzitná knižnica v Bratislave - Klariská

knihovny Bratislavský kraj (SK) , Bratislava

Přidat do oblíbených
Univerzitná knižnica v Bratislave - Klariská
Typ knihovny: odborná knihovna
E-mail: ?
Web: http://www.ulib.sk
Adresa: Klariská 5, Bratislava,
Otevírací doba: Hudobný kabinet
Pondelok 12,00 - 17,00
Utorok 9,00 - 17,00
Streda 9,00 - 17,00
Štvrtok 9,00 - 17,00
Piatok 9,00 - 17,00
Sobota zatvorené

Kabinet rukopisov,
starých a vzácnych tlačí
Pondelok 12,00 - 17,00
Utorok 9,00 - 15,00
Streda 9,00 - 15,00
Štvrtok 9,00 - 15,00
Piatok zatvorené
Sobota zatvorené

Stredisko UNESCO
Pondelok 12,00 - 17,00
Utorok 9,00 - 16,00
Streda 9,00 - 16,00
Štvrtok 9,00 - 16,00
Piatok 9,00 - 16,00
Sobota zatvorené

Depozitná knižnica NATO
Pondelok 12,00 - 17,00
Utorok 9,00 - 15,00
Streda 9,00 - 15,00
Štvrtok 9,00 - 15,00
Piatok 9,00 - 15,00
Sobota zatvorené

O knihovně

Univerzitná knižnica je najstaršia a najväčšia vedecká knižnica v Slovenskej republike. Vznikla v roku 1919 z Alžbetinej knižnici ako Knižnica Univerzity Komenského. Súbežne so svojím akademickým poslaním plnila do roku 1954 funkciu národnej knižnice. Už v roku svojho vzniku získala právo na povinný výtlačok kníh a periodík z územia Slovenska. Od roku 1954 je samostatnou vedeckou knižnicou slúžiacou širokej verejnosti. Ponechala si však názov Univerzitná knižnica, pretože vyjadruje jej históriu, širokú profiláciu fondu i používateľského zázemia; pod týmto názvom sa stala známou v zahraničí. Z klasickej knižnice sa postupne pretvorila na modernú knižnično-informačnú inštitúciu. Je to ústredná štátna knižnica, ktorá zabezpečuje rozvoj vedy, kultúry a vzdelávania. Obsahuje vyše 2 000 000 knižničných jednotiek, do jej fondu patrí aj súbor dokumentov OSN a UNESCO. Obsahuje aj slovenské i zahraničné dizertačné práce, zbierky rukopisov a rôznych tlačovín z 15.-16. storočia z Európskych literatúr a samozrejme široké spektrum periodík. Vytvára celoštátnu evidenciu zahraničnej literatúry, vydáva stanoviská vývozu literatúry podobne ako Slovenská národná knižnica. Používateľmi môžu byť len občania Slovenska nad 16 rokov a poskytuje všetky knižničné služby. V knižnici sa nachádza aj zbierka islamských rukopisov Safveta-bega Bašagića zapísaná do zoznamu UNESCO pamäť sveta.

Zdroj textu: Wikipedia