Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (Ružomberok)

knihovny

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku (Ružomberok)

Typ:vysokoškolská knihovna
Město:Ružomberok
E-mail:kniznica@ku.sk
Web:http://uk.ku.sk
Adresa:Hrabovská cesta 1, Ružomberok, 340 1
Otevírací doba:Pondelok - štvrtok 7:30 - 18:00

Piatok 7:30 - 15:00
Sobota 8:00 - 12:00

O knihovně

Univerzitná knižnica KU v Ružomberku je knižnično-informačným, koordinačným a poradenským pracoviskom:

poskytuje služby pedagogicko-vedeckým pracovníkom, poslucháčom všetkých foriem štúdia a odbornej verejnosti;
bibliograficky registruje a uchováva publikačnú činnosť učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov;
sprístupňuje knihy, odborné periodiká, dennú tlač, elektronické informačné zdroje.

V roku 2013 bola premiestnená do novopostavenej budovy.

Zdroj textu: http://uk.ku.sk