Univerzitná knižnica Alexandra Dubčeka v Trenčíne (Trenčín)

knihovny

Typ:vysokoškolská knihovna
Město:Trenčín
Telefon:032/6521559
E-mail:?
Web:http://kniznica.tnuni.sk
Adresa:Horný Šianec 9, Trenčín, 911 01
Otevírací doba:PONDELOK

8.00-16.00

9.00-18.00UTOROK

8.00-16.00

9.00-18.00STREDA

8.00-16.00

9.00-18.00ŠTVRTOK

8.00-16.00

9.00-18.00


PIATOK

8.00-15.00

9.00-15.00