Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

knihovny Banskobystrický kraj (SK) , Banská Bystrica

Přidat do oblíbených
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 421 48 415 5111, 421
E-mail: svkbb@svkbb.eu
Web: http://www.svkbb.eu
Adresa: Lazovná 9, Banská Bystrica, 97558
Otevírací doba: pondelok : 08.00 - 16.00
utorok : 10.00 - 18.00
streda : 10.00 - 18.00
štvrtok : 10.00 - 18.00
piatok : 10.00 - 18.00
sobota : 09.00 - 12.00

O knihovně

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je štátnou kultúrnou a vedecko-informačnou inštitúciou zameranou na knižničnú, bibliografickú, výskumnú, vzdelávaciu, vydavateľskú a kultúrno-výchovnú činnosť. Od roku 2001 je ku knižnici organizačne pričlenené Literárne a hudobné múzeum, čím sa činnosť knižnice rozšírila o zberateľskú a odbornú činnosť litrárno-múzejnú a hudobno-múzejnú. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici je pokračovateľkou Mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici, ktorá bola založená v roku 1926. Jej prvým knihovníkom bol Karol Kiszely, bývalý profesor gymnázia a známy orientalista, ktorý bol členom domácich i zahraničných vedeckých spoločností. Základ knižničného fondu tvoril dar ministerstva školstva - 200 kníh. Knižnica začala svoju činnosť v malej zasadacej miestnosti mestského domu. Mestská verejná knižnica sa zmenila na Krajskú ľudovú knižnicu v roku 1951. V roku 1952 už pôsobila ako krajská, okresná a mestská knižnica v budove bývalého učiteľského ústavu na terajšej Kapitulskej ulici. V roku 1962 získala knižnica od Slovenskej technickej knižnice v Bratislave neúplnú zbierku noriem a od Úradu pre patenty a vynálezy v Prahe niekoľko tisíc patentových spisov. Od tohto roku sa zbierky špeciálnej literatúry priebežne dopĺňali a knižnica začala pôsobiť aj vo funkcii Oblastného strediska pre normy a patenty. Významnou udalosťou v dejinách knižnice bolo získanie práva povinného výtlačku československej knižnej, časopiseckej a novinovej produkcie od 1. júla 1963. Štatút vedeckej knižnice získala vtedajšia Krajská ľudová knižnica 1. júla 1969 a prešla pod priame riadenie Ministerstva kultúry SSR. V súčasnosti pôsobí ako jediná univerzálna vedecká knižnica v regióne stredného Slovenska.

Zdroj textu: http://www.svkbb.eu/index.php/sk/o-kninici/historia