Štátna vedecká knižnica Košice

knihovny Košický kraj (SK) , Košice

Přidat do oblíbených
Štátna vedecká knižnica Košice
Typ knihovny: odborná knihovna
Telefon: +421556222780
E-mail: svkk@svkk.sk
Web: https://www.svkk.sk/
Adresa: Hlavná 10, Košice, 4230
Otevírací doba: Požičovňa
(Hlavná 10) pondelok - piatok 8.00 - 19.00
Študovňa kníh
(Hlavná 10) pondelok - piatok
8.00 - 20.00
Študovňa periodík
(Hlavná 10) pondelok - piatok 8.00 - 20.00

O knihovně

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVK) patrí k najväčším knižniciam na Slovensku, v počte knižničného fondu jej patrí 2. miesto. Je univerzálna vedecká knižnica, ktorej hlavnou náplňou sú služby širokej verejnosti. Je to kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia zameraná najmä na knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť. Plní funkciu teritoriálneho strediska špeciálnej technickej literatúry. V rámci celoslovenskej pôsobnosti má špecializáciu na baníctvo, hutníctvo, aplikovanú geológiu a na ne nadväzujúcu ekológiu. Knižnica poskytuje konzultantské a poradenské služby ostatným knižniciam v kraji a vydáva občasník Knižnice Košického kraja.

Zdroj textu: http://www.svkk.sk/