Štátna vedecká knižnica Košice (Košice)

knihovny

Štátna vedecká knižnica Košice (Košice)

Typ:odborná knihovna
Město:Košice
Telefon:+421556222780
E-mail:svkk@svkk.sk
Web:https://www.svkk.sk/
Adresa:Hlavná 10, Košice, 423 0
Otevírací doba:Čitáreň
(Hlavná 10) pondelok - piatok 7.00 - 19.30
Požičovňa
(Hlavná 10) pondelok - piatok 7.00 - 19.00
Študovňa kníh
(Hlavná 10) pondelok - piatok
7.00 - 19.30
Študovňa periodík
(Hlavná 10) pondelok - piatok 7.00 - 19.30

O knihovně

Štátna vedecká knižnica v Košiciach (ŠVK) patrí k najväčším knižniciam na Slovensku, v počte knižničného fondu jej patrí 2. miesto. Je univerzálna vedecká knižnica, ktorej hlavnou náplňou sú služby širokej verejnosti. Je to kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia zameraná najmä na knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť. Plní funkciu teritoriálneho strediska špeciálnej technickej literatúry. V rámci celoslovenskej pôsobnosti má špecializáciu na baníctvo, hutníctvo, aplikovanú geológiu a na ne nadväzujúcu ekológiu.
Knižnica poskytuje konzultantské a poradenské služby ostatným knižniciam v kraji a vydáva občasník Knižnice Košického kraja.

Zdroj textu: http://www.svkk.sk/