Spišská knižnica

knihovny Košický kraj (SK) , Spišská Nová Ves

Přidat do oblíbených
Spišská knižnica
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: +421 53/4150301
E-mail: info@skcak.sk
Web: https://kniznica.skcak.sk/
Adresa: Letná 33/28, Spišská Nová Ves, 5201
Otevírací doba: PO 8:00 – 17:00
UT 8:00 – 17:00
ST 8:00 – 17:00
ŠT 8:00 – 17:00
PI 8:00 – 17:00
SO 8:00 – 12:30
NE ZATVORENÉ

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12:00 – 12:30

O knihovně

Zriadenie historicky prvej spišskonovoveskej Mestskej knižnice roku 1925 všestranne podporoval vtedajší školský inšpektor Alojz Zbaviteľ, ktorý podporoval rozvoj kultúrno-spoločenského života i diania v meste. Mestská knižnica však počas druhej svetovej vojny vyhorela. Stredoškolský profesor, zakladateľ i priekopník spišskonovoveského basketbalu Ján Jinda s manželkou v rokoch 1945 – 1951 oživovali, od základov nanovo vytvárali knižný fond; zhromaždili 1 318 zväzkov knižničných informačných jednotiek. Väčšinu kníh nezištne venovali darcovia. V októbri 1952 bola Mestská knižnica v Spišskej Novej Vsi začlenená pod riadenie ONV a začala postupne plniť úlohy Okresnej knižnice. Zlepšenie priestorovej situácie nastalo v roku 1956, kedy sa presťahovala do vlastnej budovy na Letnej ulici 28, kde mala k dispozícii 3 miestnosti. Prvým samostatným oddelením bolo oddelenie pre deti a mládež, ktoré sa vyčlenilo v roku 1959 a malo jedného pracovníka. Od tohto obdobia sa začali rozvíjať kolektívne formy práce s deťmi. Týmto odčlenením sa vytvorilo samostatné oddelenie pre dospelých, ktoré prešlo viacerými vývojovými zmenami. V roku 1963 knižnica získala ďalšie miestnosti, čo umožnilo rozčleniť oddelenie pre dospelých na časť beletrie a náučnej literatúry. Od roku 1963 sa začala rozvíjať metodická práca zameraná na rozvoj mestských a obecných knižníc v okrese Spišská Nová Ves, od roku 1966 bibliografická a informačná činnosť, ako aj práca s regionálnou literatúrou. V roku 1981 dostala knižnica zrenovované priestory na Letnej ulici 28 s oddeleniami dospelých čitateľov, beletrie s centrálnou evidenciou čitateľov a výpožičiek a náučnej literatúry so študovňou pre dospelých čitateľov. V roku 1996 bola Okresná knižnica v Spišskej Novej Vsi premenovaná na Spišskú knižnicu. Od 1. 1. 2021 nesie názov Spišské kultúrne centrum a knižnica. V riešení otázky umiestnenia Spišskej knižnice sa po roku 2000 najprijateľnejšia ukázala alternatíva rekonštrukcie budovy na Letnej ulici 28 s výstavbou a využitím podkrovných priestorov. V r. 2002 – 2003 sa intenzívne pripravovala projektová dokumentácia, súčasne bol vypracovaný projekt na získanie finančných prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Tento projekt bol úspešný a finančne podporený, spolu s finančnou dotáciou Ministerstva kultúry SR a KSK bola realizovaná od septembra r. 2004 do novembra 2005 obnova a nadstavba budovy knižnice. Slávnostné otvorenie novej a priestorovo rozšírenej budovy bolo 22. 11. 2005. Pobočka na sídlisku Mier bola slávnostne otvorená 28. 9. 2010 v nových priestoroch na Šafárikovom námestí 7 v budove kultúrneho domu Mestského kultúrneho centra. Rast a skvalitňovanie knižničnej práce v Spišskej knižnici za viac ako 50 rokov jej existencie zabezpečovali desiatky pracovníkov, pod vedením riaditeľov: Gizely Palgútovej (1952 – 1955), Júliusa Macka (1951 – 1952; 1955 – †1959), Karola Krála (1960 – 1962), Gizely Fedákovej (1961/2 – 1965), Anny Timkovej (1965 – 1978), Juraja Nalevanka (1978 – 1989). Od roku 1990 do 31. 12. 2008 bol riaditeľom PaedDr. Stanislav Prochotský a od 1. 7. 2009 do 31. 3. 2021 PhDr. Jozef Lapšanský, PhD.

Zdroj textu: https://kniznica.skcak.sk/