Spišská knižnica (Spišská Nová Ves)

knihovny

Spišská knižnica (Spišská Nová Ves)

Typ:veřejná knihovna
Město:Spišská Nová Ves
Telefon:053 / 446 47 57
E-mail:spisskakniznica@spisskakniznica.sk
Web:http://www.spisskakniznica.sk/
Adresa:Letná 28, Spišská Nová Ves, 520 1
Otevírací doba:Pondelok - 8.00 hod. - 18.00 hod.
Utorok - 8.00 hod. - 18.00 hod.
Streda - 10.00 hod. - 16.00 hod.
Štvrtok - 8.00 hod. - 18.00 hod.
Piatok - 8.00 hod. - 18.00 hod.
Sobota - 8.00 hod. - 12.00 hod.

O knihovně

Spišská knižnica (SK) v Spišskej Novej Vsi je verejná regionálna knižnica, ktorá v súlade so zákonom o knižniciach č. 183/2000 Z.z. vytvára knižničný a informačný fond. Prostredníctvom neho sprístupňuje kultúrne a informačné bohatstvo občanom bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť. Jej zriaďovateľom je Košický samosprávy kraj.
Plní funkciu mestskej knižnice v Spišskej Novej Vsi. Má regionálnu pôsobnosť ako metodické, koordinačné, bibliografické a vzdelávacie stredisko verejných knižníc okresu Spišská Nová Ves a Gelnica.
Spišská knižnica má v súčasnosti vo svojom fonde viac než 103 tisíc knižničných jednotiek. Tento fond je občanom k dispozícii v oddelení pre dospelých čitateľov, v oddelení pre deti a mládež a na pobočke na Sídlisku mier. Súčasťou knižničného fondu je aj periodická tlač, ktorá je umiestnená prevažne v čitárni.
Služby SK využíva približne 6 tisíc čitateľov. Tvoria ich dospelí čitatelia, študenti stredných a vysokých škôl, ale aj občania v produktívnom veku a dôchodcovia. V priemere nás jeden čitateľ ročne navštívi 12 - 13 krát a ročne si vypožičia 38 - 39 kníh. Priemerná denná návštevnosť spolu na všetkých pracoviskách je 350 čitateľov, sú však aj dni, kedy knižnicu navštívi vyše 600 čitateľov.

Zdroj textu: http://www.spisskakniznica.sk/