Slovenská národná knižnica

knihovny Žilinský kraj (SK) , Martin

Přidat do oblíbených
Slovenská národná knižnica
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 043/2451 125
E-mail: snk@snk.sk
Web: http://www.snk.sk/
Adresa: Nám. J. C. Hronského 1, Martin, 3601
Otevírací doba: Pondelok - piatok 9,00 - 18,00 hod.
Sobota 8,00 - 13,00 hod.

O knihovně

Ako národná knižnica Slovenskej republiky je v súčasnosti modernou vedeckou, kultúrnou, informačnou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá slúži všetkým občanom Slovenska a používateľom zo zahraničia. Zhromažďuje a sprístupňuje knižničné, literárnoarchívne a literárnomuzeálne zbierky. Koordinuje rozvoj Knižničného systému Slovenskej republiky a je vedúcou inštitúciou zabezpečujúcou modernizáciu vlastných knižničných a informačných služieb ako aj služieb partnerských knižníc, pričom priamo spolupracuje s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Hlavné sídlo Slovenskej národnej knižnice je v Martine, v budove, ktorá bola postavená pre knižnicu v rokoch 1963 – 1975. V tejto budove sa nachádzajú knižničné zbierky a zbierky literárneho archívu. Tu sa nachádzajú aj odborné a administratívne organizačné útvary. Súčasťou Slovenskej národnej knižnice sú dve literárne múzeá. Jedno z nich sa nachádza v Martine a druhé v Brodzanoch. Vo fonde knižnice je 4.7 milióna dokumentov. V archíve je 1.5 milióna jednotiek a v múzeách sú desiatky tisíc muzeálnych jednotiek.

Zdroj textu: http://www.snk.sk/?o-kniznici
Autor fotky výše: rampepurda; http://fotky.sme.sk/fotka/101931/slovenska-narodna-kniznica