Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

knihovny Banskobystrický kraj (SK) , Zvolen

Přidat do oblíbených
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
Typ knihovny: vysokoškolská knihovna
Telefon: 421 / 45 / 5206 641
E-mail: sldk@sldk.tuzvo.sk
Web: http://www.tuzvo.sk/sk/sldk/kontakty/kontakty.html
Adresa: T. G. Masaryka 20, Zvolen, 96102
Otevírací doba: Pondelok - Utorok - Štvrtok: 8,30 - 17,00 hod
Streda: 8,30 - 18,00 hod
Piatok: 8,30 - 16,00 hod

O knihovně

Knižnica, ktorá je dnes zložkou Technickej univerzity, vznikla v súvislosti so zriadením Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene, vládnym nariadením č. 30/1952 Zb. o niektorých zmenách v organizácii vysokých škôl, realizovaným Výnosom Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave o zriadení Štátnej študijnej knižnice vo Zvolene, ako vedeckého ústavu pre Banskobystrický kraj a súčasne ako lesnícka a drevárska knižnica pre celé Slovensko s platnosťou od 1. septembra 1952. V roku 1978 bola delimitovaná z priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry do rezortu Ministerstva školstva a bola pričlenená k Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene. Bola premenovaná na Ústrednú lesnícku a drevársku knižnicu SSR a prebrala funkciu špecializovanej vedeckej knižnice zameranej na lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel s celoslovenskou pôsobnosťou. Zároveň sa stala ako ústredná knižnica vedecko-informačným pracoviskom vysokej školy. Po roku 1990 dostala názov Slovenská lesnícka a drevárska knižnica.