Regionální knihovna Teplice (Teplice)

knihovny

Regionální knihovna Teplice (Teplice)

Typ:veřejná knihovna
Město:Teplice
Telefon:417 538 783
E-mail:knihovna@knihovna-teplice.cz
Web:http://www.knihovna-teplice.cz
Adresa:Lípová 13, Teplice, 415 01
Otevírací doba:Oddělení pro dospělé:
Pondělí - pátek: 10.00 hod. - 18.00 hod.
Sobota - neděle: zavřeno

Oddělení pro děti a mládež:
Pondělí - čtvrtek: 13.00 hod. - 17.00 hod.
Pátek - neděle: zavřeno

O knihovně

V životě české menšiny v Podkrušnohoří měly nezastupitelné místo i knihy a knihovny. Tyto knihovny vznikaly již v 2. polovině 19. století jako součást českých menšinových spolků. První česká lidová knihovna v Teplicích vznikla v roce 1900 sloučením spolkových knihoven Sokola, České besedy a Národní jednoty severočeské. V roce 1921 byla založena Jiráskova knihovna v Teplicích-Trnovanech. Její fond byl po okupaci pohraničí odvezen do Prahy a tam přetrval 2. světovou válku. Po válce se pak stal základním fondem při obnovení české knihovny v Teplicích. Na vzniku této knihovny se podíleli svými dary jak jednotlivci, tak i knihkupci a nakladatelé z celé republiky.

V roce 1946 zde bylo oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro mládež a loutková scéna pro děti, o kterou pečovali sami knihovníci. V prosinci 1950 se knihovna stala knihovnou okresní, v roce 1956 přibylo i hudební oddělení. Později byla otevřena i čítárna a studovna. Knihovna má čtyři pobočky, z toho jednu pouze pro děti. Ve svém fondu nashromáždila za více než půlstoletí své existence na 150 tisíc knih, periodik a dalších dokumentů - např. 11 tisíc hudebních nosičů (gramofonových desek, magnetofonových kazet a kompaktních disků) a téměř 2 tisíce hudebnin.
Od ledna 2003 se knihovna stala příspěvkovou organizací Statutárního města Teplice a nese nový název - Regionální knihovna Teplice.

Zdroj textu: www.knihovna-teplice.cz