Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

knihovny Prešovský kraj (SK) , Bardejov

Přidat do oblíbených
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: +421 54 4722105, +42
E-mail: kniznica@gutgesel.sk
Web: http://www.gutgesel.sk
Adresa: Radničné námestie č.1, Bardejov, 8501
Otevírací doba: Pondelok: 09:00 – 17:00
Utorok: 09:00 – 17:00
Streda: 09:00 – 17:00
Štvrtok: 12:00 – 17:00
Piatok: 09:00 – 17:00
Sobota: ZATVORENÉ
Nedeľa: ZATVORENÉ

O knihovně

História knižnej kultúry v Bardejove siaha až do stredoveku. Už v roku 1460 existovala knižnica pri chráme sv.Egídia, po roku 1540 sa zmenila na verejnú mestskú knižnicu. K jej rozvoju nepochybne prispeli dve významné kníhtlačiarne a to Gutgeselova a Kloszova. Na základe knižničného zákona č.430/1919 Zb., vznikla v roku 1925 verejná knižnica, ktorá poskytovala svoje služby až do roku 1940. Keďže z vojnového obdobia nemáme žiadne správy o knižnici, predpokladáme, že počas II. Svetovej vojny nastalo obdobie stagnácie, ktoré sa prelomilo až v roku 1946. Výraznejší rozvoj knižnice nastal až po roku 1952 , kedy vznikla Okresná knižnica. Knižnica niekoľkokrát zmenila svoju lokalizáciu. Po svojom založení bola umiestnená v budove MNV, neskôr v kultúrnom dome Dukla, odkiaľ sa znovu presťahovala do objektu terajšieho MsNV na Radničnom námestí /vtedy Námestie osloboditeľov/. Vo svojom súčasnom sídle je od roku 1974. Knižnica sa postupne rozrastala priestorovo. Čoraz viac sa rozširoval knižný fond a ponuka služieb používateľom. V roku 1987 došlo k zlúčeniu oddelenia politickej literatúry s oddelením náučnej literatúry a osamostatnilo sa oddelenie krásnej literatúry. V roku 1991 prešla knižnica pod samosprávne orgány. Od toho roku sa datuje aj prerod knižnice na moderné spoločenské centrum. Zakúpili sa prvé počítače a kopírovací stroj. O rok neskôr sa začalo s automatizáciou vnútorných procesov knižnice a začalo sa s používaním knižničného programu LIBRIS a BIBLIS. Postupne sa menil interiér knižnice. Vybudovalo sa hudobné oddelenie, vchod do knižnice sa zmenil na bezbariérový, začalo sa s ponukou služieb pre slabozrakých a nevidiacich. Od 1. januára 1997 nesie knižnica názov Okresná knižnica Dávida Gutgesela. V roku 2002 prešla knižnica pod nového zriaďovateľa, pod Prešovský samosprávny kraj. Odvtedy sa udialo niekoľko dôležitých zmien. Oddelenie náučnej literatúry, študovňa a čitáreň sa premiestnili do novej prístavby, kompletne sa zrenovovali interiéry hlavnej budovy, z grantu Nadácie otvorenej spoločnosti sa zakúpil počítač s programom pre nevidiacich a slabozrakých, zo štrukturálnych fondov EU sa získali prostriedky na opravu fasády a výmenu okien. Na všetkých oddeleniach boli v dôsledku prechodu na knižnično – informačný systém tretej generácie VIRTUA vymenené osobné počítače za výkonnejšie. Medzi ponúkané služby pribudla možnosť bezplatného požívania internetu pre širokú verejnosť.

Zdroj textu: http://www.gutgesel.sk/historia.htm