Obecní knihovna Veverská Bítýška

knihovny Jihomoravský kraj , Veverská Bítýška

Přidat do oblíbených
Obecní knihovna Veverská Bítýška
Typ knihovny: veřejná knihovna
E-mail: mkvb@obecveverskabityska.cz
Web: http://okvb.unas.cz/index.htm
Adresa: Na městečku 72, Veverská Bítýška, 66471
Otevírací doba: Pondělí 8.30-12.00, 13.00-17.00

Středa 8.30-12.00, 13.00-18.00

Pátek 8.30-12.00, 13.00-17.00

O knihovně

Veverská Bítýška je tradičně kulturním městečkem a proto nemůže být překvapením, že i historie veřejné knihovny zasahuje do tří století. V Pamětech panství Veverského od Karla Eichlera, faráře ve Veverské Bítýšce, stěžejním díle k historii obce se uvádí, že již v roce 1885 zde byl ustanoven čtenářsko-zábavný spolek "Veveří". Založen byl zásluhou tehdejšího lékaře dr. K. Havla, který se také stal jeho prvním předsedou, při ustanovení měl 52 členy. Spolek sídlil v prostorách radnice, aby "jaksi přístup usnadněn byl sousedstvu". Jeho utvoření povolilo c. k. místodržitelství výnosem ze dne 12.10.1885. Účel spolku byl dvojí-poučení i zábava. Pořádal jednak divadelní a hudebně-pěvecká vystoupení, jednak "pečoval o čtení časopisů, knih, a spisů zábavných i poučných. Odebíral, či dostával půjčkou od členů, Moravskou orlici, Národní politiku, Humoristické listy, Palečka, Hospodáře moravského a Zlatou Prahu. Založil knihovnu, pro niž odebíral Přítele domoviny, Matici lidu, Ottovu lacinou knihovnu národní a jiné. Do konce roku 1888 nahospodařil asi 150 svazků, mezi kterýmiž je mnoho divadelních kusů. Také pořádal přednášky a hovory, pro nedostatek návštěv od nich upustil". Činnost veřejné knihovny pokračovala i v dalších letech. Zajímavé je, že když prvorepublikový Zákon o veřejných knihovnách obecních z roku 1919 uložil všem obcím povinnost zřídit a vést veřejné knihovny, Veverská Bítýška ji měla v té době již více než třicet let. Knihovníky byli tehdy většinou učitelé a místní osvětoví pracovníci. V roce 1972 byla knihovna profesionalizována. Dlouholetou knihovnicí, která zde působila třiadvacet let, byla paní Květa Králová. Knihovna v té době sídlila v prostorách Kulturního domu, ty však vlivem narůstajícího počtu knih začaly být nedostačující. Proto bylo rozhodnuto o jejím přemístění do přízemí Obecního úřadu. Slavnostní otevření se zde konalo 10.9.1987. Přestěhování umožnilo podstatné zlepšení poskytovaných služeb, což se projevilo nárůstem čtenářů i výpůjček. Od roku 1996 vedla knihovnu, ke spokojenosti čtenářů, paní Ladislava Horalová, v roce 2005 ji ve funkci vystřídala paní Soňa Novotná. Provozovatelem byla v tehdejší době Okresní knihovna Brno-venkov, od 1.1.2003 pak Obec Veverská Bítýška. Fond knihovny obsahuje v současnosti téměř 21 tisíc svazků, k dispozici je 37 druhů časopisů. V roce 2008 využívalo jejích služeb 755 čtenářů, z toho 157 dětí do patnácti let. Počet výpůjček činil 33 677 ks. Původní účel čtenářsko-zábavního spolku "Veveří" je aktuální i dnes. Knihovna zpřístupňuje svým čtenářům jak populárně-naučné publikace, tak i literaturu oddychovou a zábavnou. Navazuje na bohatou kulturní tradici obce a je pro obyvatele jedním z míst, kde lze příjemně a smysluplně trávit volný čas.

Zdroj textu: http://okvb.unas.cz/oknihovne.htm