Obecní knihovna Sokolnice (Sokolnice)

knihovny

Obecní knihovna Sokolnice (Sokolnice)

Typ:veřejná knihovna
Město:Sokolnice
Telefon:515 553 845
E-mail:knihovnasokolnice@seznam.cz
Web:http://www.knihovnasokolnice.wz.cz/
Adresa:Komenského 10, Sokolnice, 664 52
Otevírací doba:úterý 10.00-17.30
čtvrtek 10.00-17.30
pátek 8.00-14.00

O knihovně

Obecní knihovna v Sokolnicích je veřejná univerzální knihovna, jejímž úkolem je uspokojování knihovnických a informačních potřeb obyvatel. Půjčuje knihy, časopisy, mapy a další knihovní jednotky. Na požádání zprostředkuje literaturu z jiných knihoven. Umožňuje občanům zdarma přístup na internet.

První knihovna v naší vesnici byla umístěna v budově tehdejší obecní školy. Od té doby se několikrát stěhovala a řadu let byla umístěna i v "hasičce". Také sídlila v budově obecního úřadu. V současné době sídlí v S-pasáži.

Po administrativní stránce patřila knihovna od 60. let mezi knihovny okresu Brno-venkov a od r. 1990 se stala pobočkou Okresní knihovny Brno-venkov v Židlochovicích. V r. 1996 se jejím zřizovatelem stala Obec Sokolnice. Po metodické stránce patří knihovna pod středisko při Městské knihovně v Modřicích.

V r. 1981 byla knihovna tzv. profesionalizována a na místě knihovnice se vystřídalo několik absolventek Střední knihovnické školy, např. Nataša Nováková a Dana Konečná. Nyní je vedoucí knihovny paní Jana Šebestová.

V r. 2003 začala knihovna s automatizací knihovnických procesů pomocí automatizovaného knihovnického systému Clavius. V r. 2005 proběhla v knihovně za vydatné pomoci pracovnic střediskové knihovny v Modřicích rozsáhla aktualizace a revize knihovního fondu a v r. 2006 byla řada knih nově oštítkována a obalena.

Knihovna spolupracuje s mateřskou a základní školou. Pro děti jsou pořádány besedy a soutěže.

Knihovna je financována z rozpočtu jihomoravského kraje, obce a v r. 2002 získala 2 počítače z grantového programu Ministerstva kultury VISK 3.

Zdroj textu: http://www.knihovnasokolnice.wz.cz/
Autor fotky výše: http://www.knihovnasokolnice.wz.cz/