Obecní knihovna Předměřice nad Labem

knihovny Královéhradecký kraj , Předměřice nad Labem

Přidat do oblíbených
Obecní knihovna Předměřice nad Labem
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 49 87 71 617
E-mail: knihovna.predme@atlas.cz
Web: https://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz
Adresa: Školská 279, Předměřice nad Labem, 50302
Otevírací doba: pondělí - 12.30 - 15.00 hod.

středa - 16.15 - 17.45 hod.

čtvrtek - 13.00 - 15.30 hod.

O knihovně

Obecní knihovna v Předměřicích nad Labem byla založena roku 1885 místním řídícím učitelem Augustinem Mindlem z darovaných knih pány Waldekem, předsedou cukrovaru (20 knih), obchodníkem Františkem Špačkem (14 knih) a Augustinem Mindlem (80 knih). V roce 1924 čítala knihovna 1 733 svazků, v roce 1928 se jejich počet zvýšil na 1 814 a zapsaných čtenářů bylo 107. V roce 1934 byla na doplnění knihovny uspořádána sbírka v obci, která vynesla 1 786,50 Kč. Kromě toho věnoval knihovně 65 knih místní MUDr. Antonín Štefl. V roce 1937 měla knihovna 88 čtenářů a čítala 2 130 svazků. V letech druhé světové války byla knihovna velmi poškozena a mnohé knihy byly nenávratně zničeny. K 1.9.1946 se stal knihovníkem místní řídící učitel Josef Fišer. Do knihovny byly nakoupeny nové regály, byla provedena revize knih. Knihovna byla umístěna v budově obecné školy a obsahovala 1 896 svazků. V roce 1951 stoupl počet svazků na 2 180, registrovaných čtenářů měla knihovna 127. V roce 1958 byla knihovna přemístěna do 2 místností na MNV. Měla 2 910 svazků a registrovaných bylo 211 čtenářů. V roce 1961 byla knihovna přestěhována zpět do bývalé obecné školy. Knihovníkem zůstává Josef Fišer. V roce 1975 vzrostl počet knih na 4 176 svazků. V následujících letech pracovali ve funkci knihovníka např. paní Ivana Filipová, pan Ladislav Mach. K významné změně došlo v roce 1996, kdy byla místní knihovna sloučena se školní knihovnou a přemístěna do budovy základní školy ve Školské ulici. Činnost oddělení pro dospělé čtenáře, ale i nově vzniklého samostatného oddělení pro děti byla zahájena 21.2.1996. Knihovnicemi se staly ředitelka ZŠ Věra Petrová, učitelka Jana Kopřivová a v oddělení pro dospělé čtenáře paní Irena Uhrová. V roce 1999 byl modernizován výpůjční systém. V rámci grantového programu byla knihovna vybavena dvěma počítači. Od září začaly knihovnice využívat knihovnický program Lanius. V oddělení pro dospělé čtenáře začala jako knihovnice pracovat učitelka Iva Němečková. V roce 2003 byla Místní knihovna Předměřice nad Labem přejmenována na Obecní knihovnu Předměřice nad Labem a stala se součástí právního subjektu spolu se ZŠ, MŠ a školní jídelnou v Předměřicích nad Labem. V roce 2005 byly spuštěny webové stránky knihovny. V únoru 2006 knihovna obsahovala 7 116 svazků, z toho 1 014 naučných knih a 6 102 kusů beletrie. Čtenáři si mohli vybírat z 20 titulů periodik. Knihovna měla 306 registrovaných čtenářů, z toho je 229 dětí do 15 let. Kromě vlastního knihovního fondu mají čtenáři od tohoto roku k dispozici výměnné knižní soubory ze Střediskové knihovny v Hradci Králové. V roce 2008 čítala knihovna 6 959 svazků a 384 registrovaných čtenářů. Do knihovny přišlo 4 478 návštěvníků,kteří provedli 6 576 výpůjček, služby internetu v knihovně využívalo 385 čtenářů. Do knihovny byl v tomto roce nakoupen moderní variabilní nábytek. Za podpory obce podala knihovna v roce 2009 žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu MK v rámci programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), jehož cílem bylo přechodem na knihovní systém Clavius zkvalitnit služby uživatelům. V roce 2010 obsahovala knihovna 6 754 svazků, registrovaných čtenářů bylo 305, knihovnu navštívilo 4 220 návštěvníků, kteří provedli 5 934 výpůjček. V roce 2011 stoupl počet svazků na 6 945, počet registrovaných čtenářů na 338. Knihovnu navštívilo 4 385 návštěvníků a provedli 5 396 výpůjček. V roce 2012 jsme zaznamenali stav fondu v počtu 7 095 výtisků a 340 registrovaných čtenářů. Knihovnu navštívilo 4 662 návštěvníků, kteří provedli 5 978 výpůjček. V roce 2013 měla knihovna k dispozici 7 162 svazků. Registrovaných čtenářů bylo 349. Knihovnu navštívilo 4 311 návštěvníků, kteří provedli 6 160 výpůjček.

Zdroj textu: https://knihovnapredmericenadlabem.webk.cz/pages/o-knihovne.html
Autor fotky výše: www.firmy.cz