Obecní knihovna Lomnička (Lomnička)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Lomnička
E-mail:?
Web:http://www.knihovnalomnicka.wz.cz/
Adresa:Lomnička, Lomnička, 666 01
Otevírací doba:Pondělí 17 - 18 hodin

O knihovně

Knihovna, která pokračuje v tradici bývalého čtenářského spolku „Besének“ byla založena v roce 1882. Je nejstarším zdejším spolkem, který byl založen v Lomničce. Iniciátorem založení čtenářského spolku byl tehdejší místní učitel Josef Filip. Knihovnu zakládalo 26 místních občanů, kteří přispívali dobrovolně na činnost spolku částkou 1 zlatý ročně a 10 krejcary měsíčně. Z těchto prostředků byly nakupovány knihy a placeny vlastenecké časopisy. Prvním předsedou spolku byl tehdejší rolník František Bisom. Knihovna byla umístěna v soukromém bytě pana Novotného za roční poplatek 2 zlaté. Od majitelky tohoto domu byla také zakoupena skříň na knihy a stůl za 12 zlatých. Spolek pořádal každoročně taneční zábavy a čistý výtěžek byl věnován na zakoupení knih a časopisů.

Tento spolek pracoval nepřetržitě až do roku 1952, kdy knihovnu převzala obec a byla zřízena místní lidová knihovna. K 90. výročí byla knihovna přemístěna do nových místností a byla vybavena novým nábytkem.

Od roku 1941 byl knihovníkem Josef Valíček, patří mu dík za jeho obětavou práci a kulturní poslání. Knihovnu vedl od roku. Po něm převzala knihovnu Hana Bartáková, Jana Borková a od roku 1999 Magda Matušková, která ji spravuje v budově obecního úřadu doposud.

Zdroj textu: http://www.lomnicka.cz/index.php?typ=OBI&showid=107