Obecní knihovna Hamr (Hamr)

knihovny

Obecní knihovna Hamr (Hamr)

Typ:veřejná knihovna
Město:Hamr
Telefon:384 797 236
E-mail:knihovnahamr@seznam.cz
Web:http://www.ou-hamr.cz/obcan/knihovna.html
Adresa:Hamr 47, Hamr, 378 04
Otevírací doba:Každé pondělí od 16:00 do 18:00 hodin.

O knihovně

V budově obecního úřadu je umístěna knihovna. V rámci Projektu internetizace knihoven Jihočeského kraje zde bylo realizováno v roce 2006 místo s veřejně přístupným internetem, byl pořízen počítač a přístup k internetu zdarma. Internet zdarma v minulosti využívali hlavně studenti, žáci, ale i ostatní věkové kategorie občanů a o prázdninách využili této možnosti i rekreanti. Zajištění přístupu k internetu dnes již patří mezi standardní služby knihoven, stejně jako doplňování knihovního fondu, proto se obec, ačkoli byla finanční podpora MK ČR ukončena, rozhodla veřejně přístupný internet i nadále zachovat a připojení financovat sama. Počátkem roku 2013 byla knihovna vybavena novými regály, ve kterých jsou knihy přehledně uspořádány. V roce 2013 byla obci přiznána dotace z Ministerstva kultury ČR – podprogram VISK 3 na projekt „Zahájení automatizace knihovnických činností". Díky tomu je knihovna dovybavena výpočetní technikou, která umožní vést knihovní fond elektronicky. V současné době probíhá ukládání knihovního fondu do počítače, po jehož dokončení bude spuštěn AKS (automatizovaný knihovní systém) Clavius, prostřednictvím kterého bude zpřístupněna literatura i čtenářům. Co se týká samotného knihovního fondu, je průběžně dokupován z finančních prostředků obce a dále pak je využívána možnost výpůjčky knih z Městské knihovny Třeboň.

Zdroj textu: Obec Hamr