Obecní knihovna Běrunice (Běrunice)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Běrunice
Telefon:+420 325 650 024
E-mail:masindova@berunice.cz
Web:https://www.berunice.cz/volny-cas-aktuality/knihovna/
Adresa:Hlavní 176, Běrunice, 289 08
Otevírací doba:Čtvrtek 12:00–16:00

O knihovně

Obecní knihovna v Běrunicích byla založena v roce 1919. Základem se staly knihy darované ze spolkových knihoven Hospodářské besedy (R. 1895 byla založena "Hospodářsko-čtenářská beseda v Běrunicích". Již prvního roku trvání měl spolek 50 členů. Činnost se vyvíjela velmi slibně. Spolková knihovna čítala brzy 400 svazků.), tělovýchovné jednoty Sokol a sboru dobrovolných hasičů (knihovna sboru byla založena r.1909).
Nynější obecní knihovna je v budově obecní ho úřadu Běrunice.
Jako knihovníci pracovali mimo jiné K. Svatoška, E. Vaníčková.
V knihovně je možné používat bezplatné připojení k internetu, půjčují se zde také filmy na DVD a záznamy obecní videokroniky.
Evidováno je na sto čtenářů, díky obětavosti knihovnice funguje i donášení knih až do domu.
Výměnný knihovní systém
Obecní knihovna v Běrunicích je cílem podpory od Středočeského kraje poskytované formou regionálních funkcí.

Zdroj textu: https://www.berunice.cz/volny-cas-aktuality/knihovna/