Obecní knihovna Bašť

knihovny Středočeský kraj , Bašť

Přidat do oblíbených
Obecní knihovna Bašť
Typ knihovny: veřejná knihovna
E-mail: knihovna@obecbast.cz
Web: https://www.obecbast.cz/obecni-knihovna
Adresa: Za Vilou 204, Bašť, 25065
Otevírací doba: pondělí: od 14 do 16 hodin
čtvrtek: od 18 do 20 hodin

O knihovně

V kronice obce Bašť je první zmínka o knihovně z roku 1947, kdy byla provedena reorganizace obecní knihovny. Tehdy obsahovala asi 300 knih a bylo zaregistrováno 7 čtenářů. Knihovníkem a také zároveň kronikářem obce byl v letech 1946 - 1951 pan Josef Kučera. V roce 1951 byla obecní knihovna zřízena z bývalého krámu U Kerštofů. V roce 1959 byla přestěhována do budovy obecního úřadu. Tehdy měla asi 1400 knih. V letech 1960 - 1964 pracovala v knihovně jako knihovnice paní Jarmila Šimůnková. V tomto období bylo zaregistrováno průměrně 104 čtenáři, z toho dětí do 15 let bylo 36. Počet výpůjček činil průměrně 1000. V letech 1965 - 1979 byl knihovníkem pan Josef Michalec. V té době byla knihovna přestěhována zpět do bývalého "krámu" U Kerštofu. V letech 1979 - 1980 byla knihovnicí paní Jana Pechanová, v letech 1981 - 1982 byl knihovníkem pan Milan Hlušička. V tomto období bylo zaregistrováno průměrně 65 čtenářů, z toho dětí do 15 let bylo 16. Od roku 1983 do roku 2017 byla knihovnicí Marie Zelenková. Od tohoto roku do dnešních dnů činil průměrný počet zaregistrovaných čtenářů 60, z toho 32 čtenáři byli ve věku do 19 let. Průměr výpůjček knih byl 4030 a časopisů 2670. Jelikož místnost knihovny U Kerštofů byla nevyhovující, byla dost vlhká a knihy se ničily, byla knihovna v polovině roku 1990 přestěhována do nově adaptované místnosti na Obecním úřadě, kde setrvala do roku 2011, kdy byla otevřena nově zrekonstruovaná budova Za Vilou 204.

Zdroj textu: https://www.obecbast.cz/obecni-knihovna