Obecní knihovna Bařice (Bařice - Velké Těšany)

knihovny

Typ:veřejná knihovna
Město:Bařice - Velké Těšany
Telefon:+420 573 358 015
E-mail:knihbarice@centrum.cz
Web:http://www.barice-velketesany.cz/knihovny/knihovna-barice.php
Adresa:Bařice 8, Bařice - Velké Těšany, 767 01
Otevírací doba:Pátek 16:00 – 18:00
(v případě potřeby i kdykoliv jindy po dohodě s knihovníkem)

O knihovně

První knihovna v obci vznikla r. 1899 při čtenářském spolku Občanská beseda. Jednalo se o knihovnu spolkovou. Základ knihovny tvořila česká klasika - dary vlivných osobností tehdejšího veřejného života. Byl to např. kroměřížský radní a majitel knihkupectví Vilém Povondra, hoteliér Simon a mnozí další.
Ve 20. letech minulého století se v kronice objevuje zmínka i o knihovně veřejné, ale doba ani okolnosti jejího vzniku nejsou známy. Obě knihovny byly r. 1948 spojeny v jeden celek a knihovní fond byl přemístěn do budovy tehdejšího národního výboru. Po zrušení školy v obci bylo knihám přiděleno místo v bývalé školní budově, která sloužila jako agitační středisko.
Od října 2003 najdete knihovnu v nově zrekonstruovaných prostorách v přízemí obecního úřadu. V nabídce je doposud celá řada knih z původního majetku Občanské besedy. Jsou to tituly vydané před rokem 1900 a všechny jsou velmi zachovalé, což svědčí o kvalitě tehdejší knihařské práce.

Od roku 2006 poskytuje knihovna bezplatný přístup k internetu. K dispozici jsou dva počítače s tiskárnou. Uživateli jsou hlavně školní děti.
Výběr výrazně obohacuje tzv. výměnný soubor, který poskytuje Knihovna Kroměřížska na dobu půl roku. Jedná se o knihy zakoupené z dotace Ministerstva kultury. Čtenářům se tak dostanou do ruky novinky nebo náročnější publikace, jejichž nákup by byl pro místní knihovnu nereálný z důvodů finančních nebo kvůli úzké specializaci.

Zdroj textu: http://www.barice-velketesany.cz/knihovny/knihovna-barice.php