Obecní knihovna Andělská Hora

knihovny Karlovarský kraj , Andělská Hora

Přidat do oblíbených
Obecní knihovna Andělská Hora
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 773 570 102
E-mail: knihovna@andelskahora.cz
Adresa: Andělská Hora 18, Andělská Hora, 36471
Otevírací doba: pondělí: 17:00 - 19:00

O knihovně

Rokem 2010 byla započata postupná rekonstrukce budovy obecního úřadu. Hlavním cílem je vybudování multifunkční budovy s možností využívání prostor místními občany a ostatní veřejností. (knihovna s veřejným internetem, tělocvična, galerie, zasedací místnost atd.) Jedná se o budovu bývalé školy, která svým vnitřním uspořádáním již nevyhovuje potřebám samosprávy a občanů. Vybudovat důstojné prostředí pro reprezentaci obce. Půdní prostor využít k vytvoření „galerie“, kde bude mapován život v obci od prvopočátku do současnosti (jedno z míst pro podporu cestovního ruchu). Zajistit výdejní místo České pošty Vybudovat prostor pro pořádání kulturních společenských akcí, zázemí pro spolkovou a klubovou činnost, zázemí pro knihovnu, veřejný internet a infocentrum. Pro náročnost projektu je rekonstrukce prostor prováděna po etapách. Nyní je v budově nové topení, je provedena kompletní výměna oken, zrekonstruována kancelář obecního úřadu, sociální zařízení a společenská místnost s knihovnou. Náklady na rekonstrukci do současné doby činí cca 3,2 mil. Kč (podařilo se získat dotace ve výši 2,33 mil. Kč) 1. října 2013 byl slavnostně zahájen provoz kulturního centra (knihovna s veřejným internetem, čítárna, dětský koutek). Jsme velmi rádi, že se nám povedlo obnovit knihovnu v obci Andělská Hora po cca dvaceti letech. Knihovna byla vybudována na základě podnětů občanů. Vznikl prostor pro zájmovou činnost dětí, setkávání obyvatel obce a maminek s dětmi. Alespoň částečně se tak vyplnila mezera v možnostech využití volného času občanů. Obec požádala o registraci na Ministerstvu kultury ČR a poté starostka obce paní Miloslava Křimská oslovila Krajskou knihovnou Karlovy Vary a projevila zájem o spolupráci v rámci regionálních funkcí, aby mohla jejich knihovna využívat služby, které krajská knihovna malým knihovnám v okrese Karlovy Vary poskytuje. Po společném jednání krajská knihovna a obec Andělská Hora podepsaly smlouvu o poskytování regionálních služeb a smlouvu o kooperačním příspěvku na nákup a zpracování knihovního fondu. Jelikož se obec rozhodla knihovnu automatizovat, využívá knihovna od září regionální knihovní systém Clavius REKS. Knihovnice byla proškolena v jeho používání. Stav knihovního fondu je téměř 2000 knihovních jednotek. Obecní knihovna už také obdržela první knihy z výměnného fondu krajské knihovny. V budoucnosti se k nám dostane touto cestou až 350 knih ročně.