Muzejní knihovna v Ústí nad Labem

knihovny Ústecký kraj , Ústí nad Labem

Přidat do oblíbených
Muzejní knihovna v Ústí nad Labem
Typ knihovny: odborná knihovna
E-mail: sejnohova@muzeumusti.cz
Web: http://www.muzeumusti.cz/knihovna/o-knihovne.aspx
Adresa: Masarykova 1000/3, Ústí nad Labem, 40001
Otevírací doba: září - červen
úterý - pátek: 9:00 - 17:00 hodin
červenec a srpen
úterý a čtvrtek: 10:00 - 16:00 hodin

Návštěva v jiných časech možná po telefonické domluvě.

O knihovně

Knihovna spravuje sbírku regionálních tisků, která obsahuje literaturu od počátku 19. století vztahující se tematicky k Ústí nad Labem a okolí. V současné době čítá tato sbírka cca 6.500 výtisků knih, periodik, sborníků, výstavních katalogů, výročních zpráv apod. Soustředěna je zde i sbírka beletrie od autorů, kteří svým životem nebo svým dílem jsou našemu regionu blízcí. Další částí knihovny je tzv. odborná knihovna, ve které je soustředěna základní literatura k hlavním sbírkovým a zájmovým okruhům muzea. Zahrnuje, kromě všeobecných encyklopedií a slovníků, knihy, časopisy a další materiály z oborů historie, archeologie, přírodních věd (rozsáhlý je fond např. geologické literatury), umění, vlastivědy, muzeologie bez ohledu na region. Celkem má knihovna cca 38 000 svazků, z toho téměř polovina je v německém jazyce (zejména literatura vydaná před rokem 1945). Sbírku starých tisků tvoří 1500 svazků knih z období od 15. století do roku 1800. Jedná se převážně o díla psaná v německém nebo latinském jazyce, sedmnáct titulů je v češtině, padesát knih je rukopisných. Většina této právnické, teologické, vědecké, ale i beletristické literatury pochází z 18. století, několik svazků bylo vytištěno před rokem 1500. Nejstarší knihu sbírky představuje Zrcadlo historie bratra Vincenta z kazatelského řádu dominikánů z roku 1473. Nejstarší česky psanou knihou je Bible benátská vytištěná v roce 1506 tiskařem Petrem Liechtensteinem v Benátkách. Ve srovnání s jinými sbírkami starých tisků, které se dnes v muzeích nacházejí, je ústecká sbírka asi střední velikosti. Protože většina svazků pochází z darů osob a institucí s Ústeckem spojených svým životem nebo činností, mají kromě své historické, umělecké a řemeslné hodnoty význam i jako zdroj informací o kulturním životě města a regionu. Do roku 1661 je datována jedna z nejstarších regionálních publikací této sbírky dílo císařského rychtáře v Ústí nad Labem, Christiana Friedricha Windische von Aschenfeldt, který se věnoval genealogii rodu Salhausenů ze Svádova. Sbírka starých tisků je součástí muzejních sbírek od založení muzea. Významným kurátorem byl v letech 1965 až 1972 František Varcl, který sbírku odborně zpracoval. Současnou kurátorkou je Helena Houfková.

Zdroj textu: http://www.muzeumusti.cz/knihovna/o-knihovne.aspx
Autor fotky výše: Jiří Šedivý