Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (Ostrava)

knihovny

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě (Ostrava)

Typ:odborná knihovna
Město:Ostrava
Telefon:596 118 881-2
E-mail:msvk@svkos.cz
Web:http://www.svkos.cz/
Adresa:Prokešovo náměstí, 1802/9, Ostrava, 702 00
Otevírací doba:pondělí - pátek
9:00-19:00
Každý první pracovní čtvrtek v měsíci vždy od 12:00 hodin

sobota
8:30-12:00

O svátcích a prázdninách:
http://www.svkos.cz/informace-o-knihovne/provozni-doba/clanek/provozni-doba/

O knihovně

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, s knihovním fondem přesahujícím milion knihovních jednotek patří k významným kulturním a vzdělávacím institucím Moravskoslezského kraje.

Nynější krajská knihovna, založena v roce 1951, vytváří informační a znalostní zázemí k celoživotnímu vzdělávání občanů i k uspokojování kulturních potřeb obyvatel a návštěvníků kraje. Poskytuje informační zdroje k podpoře výzkumu, vývoje a ekonomických aktivit a pomáhá rozvoji více než čtyř set knihoven v kraji.

K naplnění svého poslání vykonává tato instituce veřejného zájmu zejména následující funkce:
garanta za trvalé uchovávání, bibliografické zpracovávání a zpřístupňování dokumentů publikovaných v Moravskoslezském kraji,
centra Moravskoslezského kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování české odborné literatury i beletrie, veškerých českých periodik, tuzemských norem a patentových spisů, firemní literatury a časopisů, zahraniční odborné literatury a dalších typů dokumentů,
místa přístupu k českým i zahraničním vzdáleným elektronickým informačním zdrojům zahrnujícím bibliografické a faktografické databáze a plnotextové dokumenty,
krajského střediska meziknihovních služeb,
garanta regionálních funkcí knihoven v kraji,
organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť, ale též pro své registrované uživatele a návštěvníky,
partnerské knihovny Goethe-Institutu v Praze.

Zřizovatelem knihovny je Moravskoslezský kraj.

Zdroj textu: http://www.svkos.cz/