Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

knihovny , Ostrava

Přidat do oblíbených
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
Typ knihovny: odborná knihovna
Telefon: 596 118 881-2
E-mail: poradna@msvk.cz
Web: http://www.msvk.cz/
Adresa: Prokešovo náměstí, 1802/9, Ostrava, 70200
Otevírací doba: pondělí - pátek - 9:00-18:00
sobota - 8:30-12:00

O svátcích a prázdninách:
https://www.msvk.cz/o-knihovne/oteviraci-doba/

O knihovně

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě sídlí v budově Nové radnice v Ostravě na adrese Prokešovo nám. 9, kde je také poskytována převážná část služeb uživatelům. Knihovna má v Ostravě dlouhou historii, v roce 2021 oslavila výročí 70 let od svého založení. Knihovní fond se skládá z velké většiny z populárně naučné literatury a odborné literatury z různých oborů (v tištěné i elektronické formě, v češtině i angličtině). Čtenáři si můžou ale vybrat i z velkého množství beletrie, seriálů, časopisů, deskových her a audioknih. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, s knihovním fondem přesahujícím milion knihovních jednotek patří k významným kulturním a vzdělávacím institucím Moravskoslezského kraje. Nynější krajská knihovna, založena v roce 1951, vytváří informační a znalostní zázemí k celoživotnímu vzdělávání občanů i k uspokojování kulturních potřeb obyvatel a návštěvníků kraje. Poskytuje informační zdroje k podpoře výzkumu, vývoje a ekonomických aktivit a pomáhá rozvoji více než čtyř set knihoven v kraji. K naplnění svého poslání vykonává tato instituce veřejného zájmu zejména následující funkce: garanta za trvalé uchovávání, bibliografické zpracovávání a zpřístupňování dokumentů publikovaných v Moravskoslezském kraji, centra Moravskoslezského kraje pro získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování české odborné literatury i beletrie, veškerých českých periodik, tuzemských norem a patentových spisů, firemní literatury a časopisů, zahraniční odborné literatury a dalších typů dokumentů, místa přístupu k českým i zahraničním vzdáleným elektronickým informačním zdrojům zahrnujícím bibliografické a faktografické databáze a plnotextové dokumenty, krajského střediska meziknihovních služeb, garanta regionálních funkcí knihoven v kraji, organizátora vzdělávacích akcí pro pracovníky knihoven a informačních pracovišť, ale též pro své registrované uživatele a návštěvníky, partnerské knihovny Goethe-Institutu v Praze. Zřizovatelem knihovny je Moravskoslezský kraj.

Zdroj textu: http://www.msvk.cz/