Místní veř. knihovna v Březně u Chomutova (Březno u Chomutova)

knihovny

Místní veř. knihovna v Březně u Chomutova (Březno u Chomutova)

Typ:veřejná knihovna
Město:Březno u Chomutova
E-mail:breznoinfo@seznam.cz
Web:http://brezno.knihovna.cz/
Adresa:Štefanikova 82, Březno u Chomutova, 431 45
Otevírací doba:Pondělí - Pátek 08.00-12.00, 17.00 - 21.00

O knihovně

O knihovně

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázaná s životem v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ideální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má to, co potřebují.

(Z knihy „Dewey - Kocour z knihovny, který okouzlil celý svět“ od Vicki Myron)


Dosud známé knihovny, působící v obci do roku 1945
Knihovna triviální školy (1863: 234 svazky).
Německá obecní knihovna.
Německá obecní knihovna (1931: 1 653 svazky, 83 čtenáři).
Česká obecní menšinová knihovna (1932: 336 svazků, 1936: 413 svazků, 1932-1936 knihovník Jaroslav Ulč, učitel).
Spolková knihovna místního odboru Národní jednoty severočeské (1932: 185 svazků, 1936: 200 svazků, knihovník Jaroslav Ulč, učitel.).
Knihovna české menšinové školy (1930: učitelská 153 svazky; žákovská 315 svazků a 222 učebnice; 1938: učitelská 358 svazků; žákovská 444 svazky a 244 učebnice).


Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945
31. října 2002 zapsána jako "Místní veřejná knihovna Březno" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 1777/2002.

Zdroj textu: www.obecbrezno.cz
Autor fotky výše: Knihovnice: Částková