Místní lidová knihovna Bílek

knihovny Kraj Vysočina , Bílek

Přidat do oblíbených
Místní lidová knihovna Bílek
Typ knihovny: veřejná knihovna
E-mail: knihovnabilek@seznam.cz
Web: http://www.knihovnabilek.wz.cz/index.php?akce=uvod
Adresa: Bílek, Bílek, 58301
Otevírací doba: čtvrtek 15-18 hodin

O knihovně

V současné době se knihovna v Bílku nachází v budově bývalé školy a to od roku 1997. Budova školy je jedna z nejstarších budov v obci. Její založení je datováno do roku 1902. Nejprve škola měla jen jednu třídu a sloužila jako obecná škola. Již tehdy se zde začaly půjčovat knihy pro veřejnost, které knihovna získala darem od měšťanů z města Chotěboře. O největší rozšíření knihovny jak v počtu svazků, tak i v zájmu místních občanů se zasloužila místní ředitelka základní školy paní Bohumila Součková. Asi od roku 1965 zde výpůjčka knih skončila, knihy byly uloženy ve škole na půdě a až v roce 1973 se začalo z pomalou obnovou tradice půjčování knih v obci. Nová knihovna byla založená v kanceláři bývalého kamenolomu v létě 1973. Objekt tvořili pouze dvě místnosti a celá stavba byla dřevěná. Objekt sice nebyl příliš vyhovující, ale za pomocí řemeslníků z místního vojenského útvaru a občanů obce se upravil. Knihovnu zde založily členky svazu žen a to paní Jindřiška Janáčková, Jaroslava Sobotková, Eva Zvolánková za pomocí městské knihovny Chotěboř. Knihovna byla posléze zprovozněna již v lednu roku 1974. Jako knihovnice zde byla paní Jindřiška Janáčková a Eva Zvolánková. A od roku 1991 je zde knihovnicí Jindřiška Janáčková. V roce 2015 paní Jindřiška Janáčková předala knihovnu paní Lence Dvořákové, která nadále povede knihovnu ve šlépějích paní Janáčkové. Celkem knihovna měla od roku 1974 do současnosti 869 čtenářů v průměru tedy kolem 20 čtenářů.

Zdroj textu: http://www.knihovnabilek.wz.cz/index.php?akce=uvod