Místní knihovna Tasovice

knihovny Jihomoravský kraj , Tasovice

Přidat do oblíbených
Místní knihovna Tasovice
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 515234203
E-mail: knihovna@tasovice.cz
Adresa: Tasovice 67, Tasovice, 67125
Otevírací doba: Úterý , čtvrtek
8.00 - 11.00 13.00 - 18.00
Ostatní dny dle domluvy s knihovnicí

O knihovně

Knihovna obce Tasovice je veřejnou knihovnou, jejímž účelem je poskytování knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, které slouží k uspokojování jejich informačních, kulturních a vzdělávacích potřeb. Mezi lety 1945 až 1966 byla tasovická knihovna místní lidovou knihovnou s dobrovolným knihovníkem. Od roku 1967 knihovna zahájila svoji činnost jako středisková s profesionálním pracovníkem a tím získala vhodné umístění v budově obce, kde sídlí dosud. Rokem 1996 končí se střediskovou funkcí a od 1.1. 1997 je knihovna zřizována jako organizační složka Obecního úřadu Tasovice. V roce 1999 byla uskutečněna rekonstrukce celého domu včetně knihovny. Pro veřejnost je knihovna otevřena dva dny v týdnu, celkem 16 hodin. Knihovní fond tvoří přibližně 9 500 svazků knih, 29 elektronických dokumentů a 17 titulů periodik. Kromě půjčování nabízí knihovna veřejný internet (přístup na internet i mimo výpůjční hodiny), zprostředkovává meziknihovní výpůjční službu, bibliograficko-informační služby, kopírování z vlastních dokumentů a prezenčně půjčuje sbírky zákonů. Do regionálního fondu shromažďuje také novinové články o obci. Od roku 2001 používá knihovna knihovnický program Clavius, na jehož nákup získala dotaci z programu VISK 3 ve výši 100.000,- Kč. Knihovna pořádá pravidelně besedy, knihovnické lekce a soutěže pro děti z mateřské školy a žáky základní školy. Prostřednictvím výstavek upozorňuje na významná kulturní výročí. Knihovna spolupracuje s regionálním oddělením Městské knihovny Znojmo, využívá především poradenských a konzultačních služeb, odborných seminářů a školení a pravidelně si půjčuje soubory z výměnného fondu