Místní knihovna Barchov

knihovny Královéhradecký kraj , Barchov

Přidat do oblíbených
Místní knihovna Barchov
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 495 444 238
E-mail: ?
Web: https://www.barchov.cz/o-verejne-knihovne-v-barchove-4371/
Adresa: Barchov 62, Barchov, 50401
Otevírací doba: každý čtvrtek od 18.00 do 20.00 hodin

O knihovně

V Barchově byla roku 1920 ustavena Hospodářsko - čtenářská beseda, jejímž předsedou byl František Hyršl, rolník z č.p. 68. Tento spolek se staral o své členy ve věcech hospodářských, např. o nákupy krmiv, umělých hnojiv, uhlí aj., ale též o knihovnu, která byla stále doplňována a dle kroniky se zde " hojně čte". V roce 1923 byla v obci zřízena veřejná knihovna. Prvním knihovníkem byl, dle usnesení Okresního osvětového sboru v Novém Bydžově, jmenován František Žampa z č.p. 88, člen Strany národně socialistické, který byl brzy nato zvolen starostou obce. Pan Žampa byl také kronikářem obce od srpna 1922 až do 60. let 20. století. V 50. letech byla knihovnicí jeho dcera paní Růžena Dubovičová. Od 1.1. 1953 knihovnu vedla paní učitelka Ludmila Hlaváčová. Po ní převzala knihovnu v roce 1993 paní Lenka Kalmanová od ní převzala knihovnu roku 1998 paní Stanislava Hyršlová a po jejím náhlém úmrtí v roce 2008 vede knihovnu paní Jana Štěrbová. Obecní knihovna v Barchově je umístěna v budově Obecního úřadu Barchov č.p. 62. Nachází se ve dvou spojených místnostech se samostatnými vchody. V první místnosti je vlastní knihovna, druhá slouží jako čítárna a veřejná internetová stanice. Během let trvání knihovny se knihovní fond neustále doplňuje. Budova byla v 90. letech zrekonstruována a byl vyroben a nakoupen nový nábytek. V roce 2002 byl do knihovny obcí nainstalovány dva počítače připojené na internet. Knihovní fond je veden v knihovnickém systému LANIUS, na který obec získala grant z dotace VISK Ministerstva kultury. Knihy a časopisy zakoupené obcí i knihy z výměnného fondu Městské knihovny Nový Bydžov jsou půjčovány pomocí čárkového kódu snímaného scannerem. Od 1.4.2005 je internet pro návštěvníky knihovny zdarma, protože obec získala pro knihovnu grant Ministerstva informatiky, který umožnil bezplatné připojení internetu na 36 měsíců. V současné době je veřejné internetové připojení napojeno na síť obecního úřadu, protože původně dodávané připojení z grantu ministerstva bylo pomalejší než v současné době dodávané připojení ADSL od firmy Telefonica O2.

Zdroj textu: https://www.barchov.cz/o-verejne-knihovne-v-barchove-4371/