Mestská knižnica v Bratislave - Klariská (Bratislava)

knihovny

Mestská knižnica v Bratislave - Klariská (Bratislava)

Typ:veřejná knihovna
Město:Bratislava
Telefon:02/ 544 33 244,
E-mail:miroslava.sladekova@mestskakniznica.sk
Web:http://www.mestskakniznica.sk
Adresa:Klariská 16, Bratislava, 814 79
Otevírací doba:Úsek odbornej literatúry
Pondelok, utorok, štvrtok, piatok:
8:00 – 19:00
Streda:
12:00 – 19:00

Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých
Utorok: 10:00 – 16:00
Streda: 14:00 - 18:00 (len pre slabozraké a nevidiace deti zo ZŠI a organizované podujatia)
Štvrtok: 12:00 – 18:00

O knihovně

Mestská knižnica v Bratislave (skratka MKB) je verejnou knižnicou, ktorá bola slávnostne otvorená 1.10.1900 a odvtedy nepretržite poskytuje služby širokej verejnosti.

Služby sú prístupné všetkým obyvateľom Slovenskej republiky aj príslušníkom iných štátov.

Jej knižničný fond tvorí takmer 280 000 kníh a špeciálnych dokumentov. Je budovaný univerzálnym spôsobom tak, aby si v ňom všetky vekové, profesné i sociálne skupiny používateľov našli to, čo potrebujú.

Mestská knižnica v Bratislave poskytuje služby na špecializovaných pracoviskách:

Úsek odbornej literatúry, Klariská 16
Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých, Klariská 16
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry, Laurinská 5
Úsek literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
Úsek hudobnej a umenovednej literatúry, Kapucínska 1
Galéria Artotéka, Kapucínska 1
Letná čitáreň U červeného raka, Michalská 26

Mestská knižnica je príspevkovou organizáciou, ktorá slúži širokej verejnosti bez akéhokoľvek rozdielu. Zriaďovateľom knižnice je Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.

Univerzálny knižničný fond tvorí beletria i odborná literatúra zo všetkých vedných odborov pre deti a dospelých, jazykové kurzy, hudobniny i audiovizuálne dokumenty. Doplňovanie fondu odbornej literatúry je orientované na spoločenské vedy, pedagogiku, hudbu a umenie.

Počas svojho vývoja sa Mestská knižnica v Bratislave vyprofilovala na kultúrno-informačnú inštitúciu mesta s rozsiahlym knižničným fondom a širokou paletou služieb od základných výpožičných, internetových až po organizovanie kultúrno-výchovných a vzdelávacích podujatí.

Na všetkých pracoviskách knižnice platí jednotný čitateľský preukaz. Deti a mládež do 15 rokov, zrakovo znevýhodnení a ťažko zdravotne postihnutí občania, ako aj poberatelia dávok v hmotnej núdzi majú v knižnici bezplatný zápis.

Zdroj textu: http://www.mestskakniznica.sk