Mestská knižnica Ružomberok

knihovny Žilinský kraj (SK) , Ružomberok

Přidat do oblíbených
Mestská knižnica Ružomberok
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: +421 44 43 22 0
E-mail: info@kniznicark.sk
Web: http://www.kniznicark.sk
Adresa: Podhora 33, Ružomberok, 3401
Otevírací doba: Po-Pia 8.00 - 18.00 hod.

O knihovně

Mestská knižnica v Ružomberku je samostatná právnická osoba zriadená Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku. Je univerzálnou verejnou knižnicou mesta, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond na všetkých dostupných druhoch nosičov a poskytovať knižnično–informačné služby. Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije naše služby (osoba, firma, inštitúcia). Rozlišujeme neregistrovaných používateľov, t.j. jednorazových návštevníkov za účelom prezenčného využívania dokumentov a uspokojenia informačných potrieb, po zaplatení manipulačného poplatku v zmysle platného Cenníka poplatkov, resp. návštevníkov kolektívnych podujatí registrovaných používateľov t.j. tých, ktorí zaplatili registračný poplatok v zmysle platného Cenníka poplatkov. Registrácia používateľov sa uskutočňuje na niektorom oddelení alebo pobočke knižnice po predložení platného občianskeho preukazu a podpísaní prihlášky čitateľom, resp. jeho zákonným zástupcom.

Zdroj textu: www stránka knižnice