Mestská knižnica Ružomberok (Ružomberok)

knihovny

Mestská knižnica Ružomberok (Ružomberok)

Typ:veřejná knihovna
Město:Ružomberok
Telefon:+421 44 43 22 0
E-mail:info@kniznicark.sk
Web:http://www.kniznicark.sk
Adresa:Podhora 33, Ružomberok, 340 1
Otevírací doba:Po-Pia 8.00 - 18.00 hod.

O knihovně

Mestská knižnica v Ružomberku je samostatná právnická osoba zriadená Mestským zastupiteľstvom v Ružomberku. Je univerzálnou verejnou knižnicou mesta, ktorej hlavným poslaním je získavať, spracúvať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať univerzálny knižničný fond na všetkých dostupných druhoch nosičov a poskytovať knižnično–informačné služby.

Používateľom knižnice sa môže stať každý, kto využije naše služby (osoba, firma, inštitúcia). Rozlišujeme

neregistrovaných používateľov,
t.j. jednorazových návštevníkov za účelom prezenčného využívania dokumentov a uspokojenia informačných potrieb, po zaplatení manipulačného poplatku v zmysle platného Cenníka poplatkov, resp. návštevníkov kolektívnych podujatí
registrovaných používateľov
t.j. tých, ktorí zaplatili registračný poplatok v zmysle platného Cenníka poplatkov. Registrácia používateľov sa uskutočňuje na niektorom oddelení alebo pobočke knižnice po predložení platného občianskeho preukazu a podpísaní prihlášky čitateľom, resp. jeho zákonným zástupcom.

Zdroj textu: www stránka knižnice