Mestská knižnica Jána Johanidesa

knihovny Nitriansky kraj (SK) , Šaľa

Přidat do oblíbených
Mestská knižnica Jána Johanidesa
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 031 / 770 22 28
E-mail: ?
Web: http://www.kniznica.sala.sk
Adresa: Hlavná 15, Šaľa, 92701
Otevírací doba: Pondelok 9,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
Utorok zatvorené
Streda 9,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
Štvrtok 9,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
Piatok 9,00 - 12,00, 12,30 - 17,00
Sobota 8,00 -12,00

O knihovně

História História novodobých knižničných služieb v Šali je spätá s rokom 1924, kedy bola v meste založená Maďarská obecná knižnica. V roku 1951 bola zriadená Okresná ľudová knižnica. Knižničný fond bývalej obecnej knižnice nebol automaticky začlenený do fondu novokonštituovanej inštitúcie. Knižné tituly skončili roztratené v rukách obyvateľov Šale. Prvé zväzky kníh získala Okresná ľudová knižnica od miestnych politických a spolkových štruktúr, ktoré zároveň prispeli k zabezpečeniu potrebného zariadenia pre chod knižnice. Interiér knižnice bol postupne dobudovaný prostredníctvom pomoci vtedajšieho Krajského a Okresného národného výboru. V roku 1952 mala knižnica vo svojom fonde 3 748 zväzkov kníh. Prvou oficiálnou knihovníčkou bola Júlia Pittichová. Svoju činnosť začala knižnica v skromných podmienkach Osvetovej besedy. V roku 1952 mala knižnica 539 zaevidovaných členov. K zaujímavým službám, ktoré knižnica v tomto období ponúkala, bola tzv. „Donáška kníh domov“, kde knižnica využívala pomoc miestnej školskej mládeže. Popri primárnej knižnično-výpožičnej činnosti, začala knižnica postupne plniť aj funkciu metodického orgánu. Usmerňovala prácu iných knižníc v okrese Šaľa, napr. pri zavádzaní jednotného systému spracovania knižničného fondu a evidencie výpožičiek. Po územnej reorganizácií, v roku 1960, plnila knižnica do roku 1968 tiež funkciu obvodnej knižnice. Mala pridelených 12 ľudových knižníc v okruhu Šale, kde vykonávala metodickú činnosť. Od roku 1969 patrila knižnica organizačne pod Okresnú knižnicu v Galante. Súčasne začala pod vedením vtedajšej riaditeľky Márie Tóthovej plniť funkciu mestskej knižnice. V roku 1991 sa stala súčasťou Kultúrno-spoločenskej organizácie mesta Šaľa. V roku 2002 bola knižnica, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, organizačne začlenená pod oddelenie školstva, sociálnych vecí a kultúry. Od vzniku po súčasnosť prešla knižnica mnohými zmenami, personálnymi, organizačnými. Trvalé sídlo si po dlhšom čase našla v roku 1981 v novostavbe na Hlavnej ulici. V júni 2008 bola uznesením mestského zastupiteľstva premenovaná na Mestskú knižnicu Jána Johanidesa. Dňa 1.11.2009 vznikla rozpočová organizácia Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali.

Zdroj textu: http://www.kniznica.sala.sk