Městská knihovna Znojmo

knihovny Jihomoravský kraj , Znojmo

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Znojmo
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 515 224 346
E-mail: knihovna@knihovnazn.cz
Web: http://www.knihovnazn.cz
Adresa: Zámečnická 288/9, Znojmo, 66926
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé:
Pondělí zavřeno
Úterý 8:30-18:30
Středa 8:30-18:30
Čtvrtek 8:30-18:30
Pátek 8:30-18:30

Oddělení pro děti:
Pondělí 12:00-17:00
Úterý 12:00-17:00
Středa zavřeno
Čtvrtek 12:00-17:00
Pátek 12:00-17:00

Studovna a přístup k internetu:
Pondělí 12:00-17:00
Úterý 12:00-18:30
Středa 12:00-18:30
Čtvrtek 12:00-18:30
Pátek 12:00-18:30
O knihovně

Historie městské knihovny začala v roce 1877, kdy byla založena první znojemská česká knihovna – spolková knihovna Besedy Znojemské. Beseda zpřístupnila knihovnu veřejnosti těsně před rokem 1914, kdy měla přibližně 1 500 svazků. Profesionální městská knihovna vznikla v roce 1918 sloučením besední a sokolské knihovny. Meziválečná činnost vrcholila v roce 1930, pak došlo ke stagnaci. V roce 1938 byla knihovna na osm let zavřená a většina knih z fondu, přibližně 12 000 svazků, bylo spáleno. V roce 1945 byly prostory knihovny zničeny při bombardování, činnost byla obnovena až 3. září 1946 v prostorách na Zámečnické ulici, kde sídlí knihovna dodnes. V období let 1950-1996 převzal funkci zřizovatele okresní národní výbor a knihovna plnila i okresní funkci, zpočátku pro 89 knihoven, od počátku 60. let pro 160 knihoven. V roce 1987 byl zaveden centrální nákup a zpracování knih. V městské funkci se postupně rozrůstal knihovní fond, vznikala nová oddělení a pobočky. V polovině 60. let přesídlilo dětské oddělení mimo budovu, nedostatek prostor nevyřešila ani menší přístavba budovy v 70. letech. V roce 1997 převzalo funkci zřizovatele město Znojmo a došlo k oddělenému financování městské a regionální funkce. Roku 1998 byla zahájena pozvolná rekonstrukce budovy s cílem odstranit havarijní stav, rozšířit prostory pro služby a vybudovat bezbariérový přístup. V roce 2004 byly veřejnosti zpřístupněny nové prostory půdní vestavby s dětským a hudebním oddělením a konferenčním sálem.

Zdroj textu: http://www.knihovnazn.cz
Autor fotky výše: google.com