Městská knihovna v Přerově

knihovny Olomoucký kraj , Přerov

Přidat do oblíbených
Městská knihovna v Přerově
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: +420 581 217 76
E-mail: sluzby@knihovnaprerov.cz
Web: http://www.knihovnaprerov.cz
Adresa: Žerotínovo nám. 211/36, Přerov, 75002
Otevírací doba: Oddělení pro dospělé Studovna Čítárna Hudební odd.
Pondělí 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00
Úterý 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00
Středa zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno
Čtvrtek 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00 8:00 - 18:00
Sobota 8:00 - 11:00 8:00 - 11:00 zavřeno zavřeno
Přestávka 12:00 - 13:00


http://www.knihovnaprerov.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=129&Itemid=110

O knihovně

Knihovna je veřejnou knihovnou, střediskem knihovnických a informačních služeb. Zabezpečuje všeobecný a rovný přístup všem občanům a institucím ke kulturním hodnotám a informačním zdrojům. Organizačně je knihovna členěna na útvar knihovnických a informačních služeb, útvar střediskových služeb, útvar doplňování a zpracování knihovních fondů a útvar provozně ekonomický. Má celkem 29 stálých zaměstnanců. Knihovna poskytuje svým čtenářům a uživatelům řadu knihovnických a informačních činností na pracovištích jednotlivých oddělení. Dále knihovna zajišťuje prostřednictvím útvaru střediskových služeb knihovnický servis pro knihovny sdružené v rámci kooperace do střediska Přerov. MěK v Přerově je v souladu se zákonem 257/2001 Sb. (knihovní zákon), knihovnou pověřenou k výkonu regionálních funkcí.

Zdroj textu: http://www.knihovnaprerov.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=99