Městská knihovna Úštěk (Úštěk )

knihovny

Městská knihovna Úštěk (Úštěk )

Typ:veřejná knihovna
Město:Úštěk
Telefon:416 795 368
E-mail:mk.ustek@tiscali.cz
Web:http://www.mesto-ustek.cz/mestska-knihovna/os-2225/p1=1120
Adresa:Mírové náměstí 47, Úštěk , 411 45
Otevírací doba:Pondělí: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
Úterý: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
Středa: 8:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
Pátek: 8:30 - 11:30, 12:30 - 16:00

O knihovně

Knihovna v Úštěku vznikla v r. 1948 jako místní lidová knihovna s přibližně třemi sty svazky knih. Práce knihovníků, to byla v té době většinou dobrovolná činnost učitelů v penzi. Několikrát se stěhovala, a jelikož se postupně rozrůstala, tak vždy do větších prostor. V šedesátých letech našla k. na dlouhých 30 let své místo v přízemí tehdejšího MěNV ( dnešního MěÚ ) na Mírovém nám. č. 83 v Úštěku. Od 80. let působí již jako profesionální městská knihovna, která spadá pod Okresní knihovnu KHM v Litoměřicích.

V roce 1997 byla knihovna vybavena základní výpočetní technikou -1ks PC, do kterého byl postupně vkládán knižní fond. Tehdejší prostory opět již nevyhovovaly novým nárokům tj. umístění 3 PC, navíc vyžadovaly rozsáhlou rekonstrukci, a proto se knihovna na podzim r. 1999 po dlouhé době opět stěhovala. V listopadu r. 1999 byla slavnostně otevřena v nově zrekonstruovaných prostorách na Mírovém nám. č. 47 s plně automatizovaným provozem, veřejným internetem a infocentrem.
Další významná změna nastala od 1.1.2003, kdy po zániku okresů byla knihovna zařazena jako organizační složka obce pod Městský úřad v Úštěku.

Knihovna nabízí tyto služby
- ON-LINE katalog knih - http://ustek.knihovny.net/katalog/baze.htm
- výběr z cca 10 000 titulů knih
- beletrii
- naučnou literaturu
- literaturu pro děti a mládež
- možnost vyhledávání v elektronickém katalogu knih
- MVS - meziknihovní výpůjční službu - za poplatek zajistíme knihu, kterou nemáme ve vlastním fondu, z kterékoliv knihovny v ČR.
- zámluvenkovou činnost
- výběr z 16 titulů periodik
- prezenční výpůjčky CD ROMů, přes 40 titulů
- veřejný Internet ZDARMA
Součástí knihovny je městské infocentrum

Zdroj textu: http://www.mesto-ustek.cz/mestska-knihovna/os-2225/p1=1120
Autor fotky výše: http://www.mesto-ustek.cz/mestska-knihovna/os-2225/p1=1120