Městská knihovna Sokolov

knihovny Karlovarský kraj , Sokolov

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Sokolov
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 352 622 505, 35
E-mail: knihovna@mksokolov.cz
Web: http://www.mksokolov.cz/
Adresa: Zámecká 1, Sokolov, 35601
Otevírací doba: Po - 9:00-12:00 13:00-18:00
Út - 9:00-12:00 13:00-17:00
St - 9:00-12:00 13:00-17:00
Čt - 9:00-12:00 13:00-18:00
Pá 9:00-12:00 13:00-16:00
So 9:00-12:00 13:00-16:00

O knihovně

Městská knihovna Sokolov je veřejná knihovna, jejímž zřizovatelem je město Sokolov. Od roku 1961 sídlí v sokolovském zámku. Knihovna v bývalém Falknově vznikla po roce 1945 z darů různých institucí a příznivců. Neměla vždy snadnou práci, prošla obdobím několika stěhování a nelze říci, že by bylo vždy zcela dbáno jejích zájmů. Z městské knihovny, která sloužila jen občanům města Sokolova, se stala v roce 1951 knihovnou s okresní působností. V roce 1961 pak byla přestěhována do sokolovského zámku, který se však v té době opravoval, a tak byly služby čtenářům zajišťovány pouze v rámci omezených možností. Od roku 1970 začala Okresní knihovna Sokolov pracovat jako středisková knihovna pro veřejné knihovny okresu. Během modernizace knihovny, která probíhala a v letech 1975 až 1978, byly zajišťovány veškeré knihovnické služby v náhradních prostorách. V první etapě bylo vybudováno oddělení pro děti a mládež, čítárna, sklady a sociální zařízení. V dalších etapách bylo zmodernizováno oddělení pro dospívající mládež a proběhla úprava prostor pro administrativu. Počátkem 90. let začala okresní knihovna s nákupem výpočetní techniky, kterou využívá pro lepší a rychlejší zpracování starého i nového fondu a pro zkvalitnění výpůjčního procesu. Koncem roku 1993 byly zakoupeny první moduly automatizovaného knihovního systému LANius. Půjčování jeho prostřednictvím bylo zahájeno 22. 6. 1995, a to v oddělení pro dospělé i v oddělení pro děti a mládež zároveň. Čítárna systém LANius využívá od února 1996. V červenci 2005 knihovna přešla na windows verzi LANia - Clavius. 1.7. 1997 byla knihovna sloučena s okresním muzeem do jedné organizace – Okresní muzeum a knihovna Sokolov a v důsledku úsporných opatření byly ještě téhož roku zrušeny její 2 pobočky – pro dospělé (v ulici Sokolovská) a pro děti a mládež (v ulici Alšova). V říjnu 1997 byl uživatelům knihovny zpřístupněn veřejný internet. V roce 2000 došlo k opětovnému oddělení knihovny a muzea a od 1. 10. 2000 začala fungovat Okresní knihovna Sokolov jako samostatná organizace. Koncem roku 2002 pořídila knihovna ze státní dotace získané v rámci programu "Veřejné informační služby knihoven" Ministerstva kultury ČR tři další počítače s přístupem k internetu pro veřejnost. Od 1.1. 2003, kdy došlo k zániku okresů, přešla knihovna pod město Sokolov a stala se Městskou knihovnou Sokolov. Krajskou knihovnou Karlovy Vary byla zároveň pověřena výkonem regionálních funkcí pro veřejné knihovny na území bývalého okresu Sokolov. V prosinci 2004 bylo otevřeno nové oddělení – oddělení pro nevidomé a slabozraké (zvuková knihovna), na jehož vybudování získala knihovna státní dotace v rámci programů Ministerstva kultury ČR – "Veřejné informační služby knihoven" a "Knihovna 21. století". Město Sokolov přispělo 50 000 Kč. V současné době je v knihovně k dispozici celkem 11 PC, z toho 2 ve studovně, 5 v čítárně a 4 v oddělení pro děti a mládež. Veřejnost může využívat připojení k síti internet a MS WORD a MS EXCEL. Knihovna pořádá informativní a literární pořady pro mateřské a základní školy a různé kulturní akce, např. při příležitosti "Měsíce internetu", "Týdne knihoven" a přednášky a besedy pro veřejnost.

Zdroj textu: http://www.mksokolov.cz/