Městská knihovna Slavonice (Slavonice)

knihovny

Městská knihovna Slavonice (Slavonice)

Typ:veřejná knihovna
Město:Slavonice
Telefon:+420 384 493 40
E-mail:knih@slavonice-mesto.cz
Web:http://www.knihovna-slavonice.ic.cz/
Adresa:Svatopluka Čecha 103, Slavonice, 378 81
Otevírací doba:Pondělí: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Středa: 8:00 – 12:00; 13:00 – 16:00
Pátek: 13:00 – 18:00

O knihovně

Knihovnu v malebném renesančním městečku Slavonice hojně vyhledávaném tuzemskými i zahraničními turisty najdete snadno v pravém traktu přízemí Městského kulturního střediska Slavonice v klidnější části města – stačí pouze projít nádhernou středověkou městskou bránou na Horním náměstí, a budova kulturního domu ponořená v zeleni je již na dohled.
Za výpůjčním pultem v knihovně slouží čtenářům známá spisovatelka dívčích románů Lenka Lanczová.
Městská knihovna Slavonice je knihovnou zřízenou za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb. Od 1.1.2006 je plně automatizovaná. Knihovna pracuje v systému CLAVIUS a je vybavená celkem třemi počítači (jeden slouží pro půjčování, druhý coby katalog a třetí využívají uživatelé k přístupu na Internet).

Knihovna zejména:
- buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám nejširších vrstev obyvatel města a plnění účelu svého zařízení
- poskytuje meziknihovní výpůjční služby
- umožňuje bezplatný přístup k informacím na Internetu
- pořádá kulturně výchovné besedy pro žáky všech ročníků základní i mateřské školy
- připravuje literární soutěže
- podílí se na přípravě Slavonických novinek

Zdroj textu: knihovna-slavonice.ic.cz
Autor fotky výše: knihovna-slavonice.ic.cz