Městská knihovna Skuteč

knihovny Pardubický kraj , Skuteč

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Skuteč
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 731 557 433
E-mail: info@knihovna-skutec.cz
Web: http://www.knihovna-skutec.cz
Adresa: Smetanova 254, Skuteč, Skuteč, 53973
Otevírací doba: Knihovnické služby
Úterý: 9:00 – 11:30 ; 12:00 – 18:00
Středa: 9:00 – 11:30 ; 12:00 – 15:00
Čtvrtek 9:00 – 11:30 ; 12:00 – 18:00

Internetové služby
Pondělí 7:00 – 11:30 ; 12:00 – 14:30
Úterý 7:00 – 11:30 ; 12:00 – 18:00
Středa 7:00 – 11:30 ; 12:00 – 15:00
Čtvrtek 7:00 – 11:30 ; 12:00 – 18:00
Pátek 7:00 – 11:30 ; 12:00 – 14:30

Cena za 1 hodinu internetu je 40 Kč, pro děti 20 kč.

Prvních 30 minut využití internetu je zdarma. Platí pro děti i dospělé.

O knihovně

Stručná historie Skutečská knihovna má dlouholetou tradici. Jednotlivé knihovny místních spolků - ať to byla Městská veřejná knihovna Havlíček, Riegrova knihovna, Knihovna občanské besedy, spolku Eim nebo knihovna Severočeské jednoty, a mnohé jiné - se po vzniku první republiky spojily a daly vzniknout první městské knihovně Havlíček. Ta, jako ostatně i jiné knihovny, se musela neustále potýkat s nedostatkem financí, vhodným umístěním a byla i několikrát ve své historii uzavřena. Funkci knihovníků až do roku 1934 zastávaly samé ženy. Od roku 1934-39 je poprvé knihovníkem muž - pan Jan Rudolf Letošník a od roku 1939 nastupuje pan František Matras, nejprve jako bezplatný pomocník, a pak, až do roku 1971, se společně se svou ženou pečlivě starají o skutečskou knihovnu. nahoru Od roku 1971 je knihovna zprofesionalizována a první \"placenou\" knihovnicí se stává paní Hana Jožáková, která zastává postavení vedoucí knihovny až do dnešní doby. Do roku 1986, tehdy měla knihovna jako středisková ještě 19 napojených obecních knihoven, zde pracovala paní Jožáková sama. Nejdříve dostala knihovna pomoc ve formě deseti hodin týdně, pak přichází další knihovnice, paní Zdenka Škrochová a spolu s nárůstem úkolů se nám zde ještě objevil další celý úvazek - paní Dáša Kusá. ... A v tomto triumvirátu žen pracuje v současné době Městská knihovna ve Skutči. Současnost Dnešní podoba knihovny doznala od svých počátků značných změn. Z tmavé místnosti, kde se nejen prášilo, ale kam i pršelo a chumelilo, kde v zimě teplota dosahovala pouze několika stupňů nad bodem mrazu, a kde nebyla ani voda ani WC, se knihovna v srpnu 1983 provizorně přemístila na poštu, do prostor budoucí telefonní ústředny. V roce 1986 jsme museli toto provizorium opustit a po několika měsících uzavření jsme se přestěhovali do prvního poschodí nově zrekonstruovaného objektu ve Smetanově ulici. V přízemí domu sídlil Klub důchodců. Již při nastěhování bylo jasné, že prostory jsou sice příjemnější, než bylo dosud ve skutečské knihovně zvykem, ale malé. Proto bylo naším snem vlastnit pro potřeby knihovny celou budovu, což se nakonec v roce 1998, po dobudování místního Penzionu pro důchodce, i podařilo. Celý dům byl náš! Teprve nyní se stala Městská knihovna ve Skutči opravdovým kulturním stánkem. V prvním patře zůstalo dětské oddělení a v přízemí se nachází nově zařízené a námi navržené (a to včetně půjčovních pultů), oddělení pro dospělé. Knihovní fond čítá prozatím 30 000 svazků, z toho 6000 knih v dětském oddělení. nahoru V roce 1998 jsme zažádaly MK ČR o grant na rozjezd počítačového zpracovávání fondu. Po jeho získání jsme s AKS LANius začaly zakládat databázi nově zakoupených knih a současně probíhala retrokonverze fondu. V roce 2000, kdy se nám podařilo opět uspět v grantovém řízení MK, se u nás nacházelo již šest počítačů zapojených v síti, z toho čtyři PC s přístupem k internetu a zájemcům byl již k dispozice k nahlížení i on-line katalog prozatím vložených knih naší knihovny. V roce 2001 jsme se žádostí o grant neuspěli, to se nám povedlo až v roce 2003 s projektem Vybudování počítačové sítě a obnova části výpočetní techniky. Došlo k novému komplexnímu „zasíťování“, vybudování rozvodů, nahrazení „docházejících“ PC novými a nainstalování bezdrátového připojení na internet.

Zdroj textu: www.knihovna-skutec.cz