Městská knihovna v Trutnově

knihovny Královéhradecký kraj , Trutnov

Přidat do oblíbených
Městská knihovna v Trutnově
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 499 815 544
E-mail: info@mktrutnov.cz
Web: http://www.mktrutnov.cz
Adresa: Krakonošovo náměstí 128, Trutnov, 54101
Otevírací doba: Půjčovna pro dospělé čtenáře, čítárna a studovna, Internet

* Pondělí až pátek 8:00-17:00 hod.

* Sobota 8:30-11:30 hod.

V červenci a srpnu knihovna v sobotu nepůjčuje.

Oddělení pro děti a mládež

* Pondělí až pátek 12:00-17:00 hod.

V době školních prázdnin

* Pondělí až pátek 9:00-12:00 hod.

O knihovně

Do roku 1938 existovala v Trutnově tzv. „menšinová knihovna" s konečným knižním fondem asi 5.000 svazků. Vznikla z někdejší knihovny vzdělávacího spolku "Veleslavín" v 80.letech 19.století a rostla do roku 1919 z příležitostných darů. Od tohoto roku přispívalo na knihovnu město povinnou částkou a byla spravována knihovní radou. Knihovna byla umístěna v prvním patře Národního domu. Když Češi na podzim roku 1938 odešli z obsazeného Trutnova, byly knihy umístěny na půdě Národního domu. Odtud byly postupně odváženy do Malých Svatoňovic a Úpice. Po válce byly vráceny do Trutnova. V 50. a 60. letech byla knihovna umístěna na náměstí, v budově lidové školy umění. Prostory byly nevyhovující a byl proto podán návrh na jejich rozšíření. V těchto letech byly také sloučeny tři okresy - Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí a Trutnov do jednoho a knihovna v Trutnově začala postupně vykonávat funkci knihovny okresní. V 70. letech byla knihovna umístěna ve dvou budovách na náměstí. Část knihovny sídlila v Haasově paláci a část v budově č.p. 128, kam byla později přestěhována celá. Až do roku 1995 byl její oficiální název Okresní knihovna v Trutnově. V polovině roku 1995 se jejím zřizovatelem se stalo Město Trutnov. Svoji regionální funkci však neztratila. Již v dubnu 1993 byly započaty práce na retrokonverzi fondu, které vedly ke spuštění plně automatizovaného výpůjčního protokolu v dubnu 1995. Do roku 1999 bylo uloženo 95 % fondu a plně zautomatizovány provozy knihovny včetně největší pobočky v Horním Starém Městě. V roce 1998 se začalo s postupnou úpravou prostor knihovny. Jako první bylo přestavěno oddělení čítárny. Prostory byly přebudovány na čítárnu a studovnu se stanicemi internetu pro uživatele. Na začátku roku 2001 došlo k úpravě nově získaných prostor na oddělení pro dospělé čtenáře v přízemí budovy hlavní knihovny na Krakonošově náměstí. Byl přistavěn výtah a knihovna je tak bezbariérovou. V přízemí najdou čtenáři beletrii, v poschodí populárně naučnou literaturu. Toto oddělení navazuje na studovnu a čítárnu. Potože byla knihovna uzavřena v době, kdy měla být provedena revize fondu, pracovnice knihovny revizi provedly a zároveň nově označily naučnou literaturu stavěcími znaky MDT a beletrii začátečními písmeny autorů. Abychom našim čtenářům usnadnili orientaci, byly některé knihy ještě označeny piktogramy pro humor, historické romány, válečné romány a romány pro ženy. V květnu bylo toto oddělení slavnostně otevřeno. Knihovna tak získala více prostoru pro volný výběr knih. Ve volném výběru nyní má knihovna 70% knihovního fondu. V první polovině roku 2003 došlo k dalším úpravám prostor, nyní v prvním poschodí. Rozšířilo se oddělení pro děti a uvolněné prostory jsou určeny našim nejmenším čtenářům. V tomto roce získala knihovna grant na přechod z knihovnického programu LANius na Clavius. Nový software je kvalitativně odlišným systémem, používajícím nejmodernější technologie a používán je jak v pobočce Horní Staré Město, tak i v pobočce Poříčí. V roce 2007 byl získán grant na přechod knihovnického programu Clavius na SQL verzi. Byla on-line připojena pobočka v Horním Starém Městě. Dále se knihovna připravovala na nasazení knihovnického programu Clavius REKS - je určen neprofesionálním knihovnám okresu. V roce 2008 odbržela knihovna finanční prostředky z grantu na připojení přes webové rozhraní pro jedenáct základních neprofesionálních knihoven. Ve všech byl během tohoto roku zpracován knihovní fond a postupně byl v těchto knihovnách spuštěn i výpůjční protokol. Protože knihovna v tomto roce mohla vyměnit zastaralé počítače za nové, byla připojena pobočka v Poříčí a naši čtenáři tak mohou po zaplacení registračního poplatku navštěvovat s jedním průkazem všechna oddělení i pobočky. V roce 2009 díky získanému grantu mohou pracovnice pokračovat v automatizaci neprofesionálních knihoven. V první polovině roku byly rozšířeny prostory oddělení pro děti. Malí návštěvníci tak mají k dispozici vlastní oddělené stanice s internetem. Do konce roku 2011 bylo plně automatizováno 39 základních knihoven s neprofesionálním pracovníkem. 37 knihoven používá knihovnický systém Clavius REKS. V tomto roce jsme také získali grant na nový on-line katalog Carmen. Jeho odkaz je umístěn na našich stránkách.