Městská knihovna Rumburk (Rumburk)

knihovny

Městská knihovna Rumburk (Rumburk)

Typ:veřejná knihovna
Město:Rumburk
Telefon:+420 412 332 334
E-mail:reditel@mkrbk.cz
Web:https://www.mkrbk.cz/
Adresa:Tř. 9. května 150/29, Rumburk, 408 01
Otevírací doba:Oddělení pro dospělé
Pondělí 9:00 – 17:30
Úterý 13:00 – 17:30
Středa 9:00 – 17:30
Čtvrtek 13:00 – 17:30
Pátek 9:00 – 13:30
Sobota 8:00 – 11:00

Oddělení pro děti a mládež
Pondělí 9:00 – 17:30
Úterý 13:00 – 17:30
Středa 9:00 – 17:30
Čtvrtek 13:00 – 17:30
Pátek 9:00 – 13:30

Multimediální oddělení
Pondělí 9:00 – 17:00
Středa 9:00 – 17:00
Čtvrtek 13:00 – 17:00
Pátek 9:00 – 13:00

V době letních prázdnin je otevírací doba omezená, sledujte aktuality na webu. O státních svátcích je vždy zavřeno.

O knihovně

Městská knihovna Rumburk je nejsevernější profesionální knihovnou v České republice. Poskytuje své služby nejen obyvatelům města Rumburku, ale i občanům celého Šluknovského výběžku. Od roku 1996 působí jako samostatná příspěvková organizace a jejím zřizovatelem je Město Rumburk. Městská knihovna Rumburk buduje univerzální fondy, nabízí výběr z 100 000 svazků knih, 6 500 zvukových dokumentů, denní tisk, časopisy, bibliografické a informační služby, přístup na internet, služby pro slabozraké a nevidomé občany, informační databáze, exkurze a besedy pro školská zařízení, výstavy a pronájem společenského sálu.

První veřejná knihovna v Rumburku vznikla v roce 1882 zpřístupněním knihovny Humboldtova spolku. Byla umístěna v jedné místnosti na Střelnici (dnešní Dům kultury), a i nadále doplňována z finančních prostředků Spolku, darů občanů, později z příspěvků městské správy. Tento stav trval až do roku 1922, kdy na základě knihovnického zákona došlo k vytvoření městské knihovny. Od svého založení se knihovna několikrát stěhovala. To nejkrásnější, jistě již poslední stěhování, se uskutečnilo v roce 1994 do areálu bývalého kapucínského kláštera, barokní stavby z let 1683-1690, na křižovatce ulice 9. května a Komenského ulice. Myšlenka zřídit tento klášter patří F. Eusebiovi, hraběti z Pottingu. Jeho syn však byl nucen prodat rodinný majetek A. Florianovi, knížeti z Liechtensteina. Povolení ke stavbě kláštera bylo dne 5. října 1682 císařem Leopoldem I. kladně vyřízeno. Stavba byla zahájena v roce 1683 a po sedmi letech dokončena přibližně v dnešní podobě. Litoměřický biskup J. F. Ignatius, hrabě ze Šternberka, zasvětil 9. dubna 1690 klášter sv. Vavřinci. Ještě kolem roku 1950 byli v rumburském klášteře poslední mniši – kapucíni. Pak klášter na dlouhou dobu osiřel…

Až v roce 1972 byl zadán projekt na rekonstrukci objektu pro umístění knihovny. Tuto přestavbu nebylo možné stále dokončit. Teprve v roce 1991 městské zastupitelstvo rozhodlo o urychleném dokončení tohoto úctyhodného díla. Knihovna byla slavnostně otevřena 17. listopadu v roce 1994. Přítomní hosté ocenili řešení prostorů pro čtenáře i zázemí pro knihovníky, špičkové technické vybavení a propojení knihovny s klášterní vinárnou. Čtenářům byla knihovna zpřístupněna 21. listopadu 1994. Knihovní provoz je plně automatizován knihovním systémem Clavius ve všech odděleních s přístupem na on-line katalogy pro veřejnost.

K dispozici je kopírovací služba, internet, meziknihovní výpůjční služba, regionální fond a databáze, sbírky zákonů ČR, informace o EU. Počet registrovaných čtenářů se pohybuje kolem 3 000 a návštěvníků bývá kolem 30 000 ročně.

Zdroj textu: www.mkrbk.cz