Městská knihovna Mělník (Mělník)

knihovny

Městská knihovna Mělník (Mělník)

Typ:veřejná knihovna
Město:Mělník
Telefon:+420 315 622 783
E-mail:lumpeova@mekuc.cz
Web:http://www.mekuc.cz
Adresa:Náměstí Karla IV. 3359, Mělník, 276 01
Otevírací doba:Pondělí: 10:00 - 18:00
Úterý: 8:00 - 17:00
Středa: 10:00 - 18:00
Čtvrtek: 8:00 - 17:00
Pátek: Zavřeno
Sobota: 9:00 - 12:00

O knihovně

První veřejná knihovna na Mělníku vznikla v říjnu 1846. Byla vybudována z příspěvků několika vlastenců a její provoz byl hrazen z darů jednotlivců a výnosem vlasteneckých besed. Prvním knihovníkem byl učitel Josef Věnceslav Vlasák. Mělník se stal zakládajícím členem Matice české, a proto knihovna získala téměř všechny české knihy, které v té době vycházely.

- Po revolučním roce 1848 činnost knihovny upadala a v době Bachova absolutismu byla její činnost zastavena, na knihovnu se zapomnělo a část knih se poztrácela.

- Teprve v roce 1876 prosadil okresní tajemník František Vinkler v obecním zastupitelstvu usnesení, které počítalo s obnovením činnosti. Ale první dochované výsledky jsou až z roku 1897.

- Na konci 19. století přestala knihovna dostačovat požadavkům na ni kladeným. Na návrh Sokola měla být městská knihovna sloučena se spolkovými knihovnami a měla zároveň vykonávat funkci městské i okresní knihovny.

- Okresní knihovna Františka Palackého byla založena v roce 1900, v roce 1908 ji převzala čítárenská komise, která spravovala také čítárnu. Městská knihovna, která pravidelně půjčovala od roku 1908, měla být převzata čítárenskou komisí až v roce 1914. Ale po vypuknutí 1. světové války byla čítárenská komise zrušena a 1. dubna 1915 byly knihovna i čítárna uzavřeny.

- Po skončení 1. světové války a po vydání zákona o veřejných knihovnách obecních knihovna svou činnost obnovila. Dozor nad činností vykonával okresní osvětový sbor, nákup knih prováděla knihovní rada.

- V roce 1936 se knihovna nastěhovala do nově postaveného Masarykova kulturního domu, kde zůstala až do roku 1981.

- V roce 1938 nastoupil první profesionální knihovník Jaromír V. Pelikán.

- 1. května 1950 se knihovna stala okresní knihovnou s úkolem řídit obecní knihovny. V roce 1959 byl schválen zákon o jednotné soustavě knihoven, kterým se mělnická knihovna stala oficiálně metodickým centrem pro činnost všech knihoven v regionu.

- V listopadu 1980 se knihovna přestěhovala do vily Karoly, protože prostory v Masarykově kulturním domě byly již dávno nedostačující. Nová knihovna byla slavnostně otevřena 16. ledna 1981.

- V roce 1985 získala knihovna svoji, v současné době jedinou, pobočku na sídlišti Slovany.

- Během roku 1993 se podařilo zakoupit tři počítače a začalo se s automatizovaným zpracováním knih. Pro tento účel byl vybrán automatizovaný knihovnický systém LANius.

- Informační centrum knihovny, zaměřené především na práci s mládeží, zahájilo činnost v roce 1997 a v roce následujícím zde byl zpřístupněn Internet.

- Od 1. ledna 2000 je zřizovatelem knihovny město Mělník.

- 15. března 2000 byl spuštěn automatizovaný výpůjční systém ve všech odděleních knihovny.

- V červenci 2002 zprovoznila knihovna svou webovou stránku, kde je také přístupný on-line katalog knih a časopisů.

Zdroj textu: http://www.knihovna-me.cz/
Autor fotky výše: http://www.melnik2000.cz/kultura/kultura.htm