Městská knihovna Libochovice

knihovny Ústecký kraj , Libochovice

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Libochovice
Telefon: +420 725 567 828
E-mail: knihovna@libochovice.cz
Web: http://knihovna.libochovice.cz/
Adresa: náměstí 5. května 3, Libochovice, 41117
Otevírací doba: Pondělí zavřeno
Úterý 9:00 - 11:00 12:00 - 16:00
Středa 9:00 - 11:00 12:30 - 17:00
Čtvrtek 9:00 - 11:00 12:30 - 17:00
Pátek 9:00 - 11:00 12:00 - 16:00

O knihovně

Historie a současnost: Vznik Městské knihovny Libochovice je spojen s rokem 1920. Na podzim tohoto roku vyzval Okresní osvětový sbor spolky mající knihovny, aby je věnovaly obci. Této výzvě vyhověla Občanská beseda, která svoji knihovnu založenou roku 1875 darovala knihovní radě. Knihovna Občanské besedy čítala v té době 1036 svazků. Stejně tak učinila Řemeslnická beseda, která darovala 656 knih a Ottův slovník naučný. Tyto dvě knihovny spojil V. Cimrman. Knihovníkem byl zvolen F.Tichna. V roce 1937 měla knihovna 4049 svazků, z toho 634 naučných, 380 časopisů a 120 knih pro mládež. Knihovna se za své existence několikrát stěhovala. Do současných prostor se přestěhovala koncem roku 1972. Budova bývalé zámecké konírny sloužila do té doby jako loutkové divadlo a v roce 1972 byly tyto prostory upraveny pro knihovnu. V roce 1996 knihovna zakoupila první počítač. V roce 1997 byl spuštěn automatizovaný knihovní systém LANius. Od roku 2004 má knihovna na internetu vystaven on-line katalog. Od roku 2006 jsme začali používat modernější výpůjční knihovní systém Clavius, který umožňuje užší spolupráci s Národní knihovnou a vědeckými knihovnami, hlavně v oblasti zpracování fondu a meziknihovní výpůjční služby. V současné době má knihovna ve svém fondu okolo 22000 svazků knih

Zdroj textu: https://knihovna.libochovice.cz/