Městská knihovna Kralupy nad Vltavou

knihovny Středočeský kraj , Kralupy nad Vltavou

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Kralupy nad Vltavou
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 315 727 782
E-mail: dospele@knihovnakralupy.cz
Web: http://www.knihovnakralupy.cz/
Adresa: Jodlova 111, Kralupy nad Vltavou, 27801
Otevírací doba: Pondělí 8.00 - 11.30 12.30 - 18.00
Úterý Zavřeno
Středa 8.00 - 11.30 12.30 - 18.00
Čtvrtek 12.30 - 18.00
Pátek 8.00 - 11.30 12.30 - 17.00
Sobota 8.00 - 11.00

O knihovně

Počátky knihovny se datují do roku 1880, kdy byla v Kralupech nad Vltavou založena Řemeslnicko-čtenářská beseda. Tento spolek pracoval pod vedením Antonína Boruty, dědečka Jaroslava Seiferta. Knihovní fond v prvním roce Besedy byl tvořen 84 svazky. Spolková knihovna se široce rozvíjela, a aby mohla lépe plnit svou funkci a získala větší prostory a podporu, byla prohlášena v roce 1887 za veřejnou knihovnu. Dalším důležitým mezníkem při vytváření knihoven se stal v roce 1919 Knihovnický zákon. V roce 1921 vedení Řemeslnicko-čtenářské besedy předalo knihovnu městu, aby plnila dál svoji funkci pod názvem Husova veřejná knihovna městská. Od roku 1892 byl čelní postavou knihovny inspektor Severozápadní dráhy Jan Rys, který knihovnu vedl až do roku 1956. Pod jeho vedením knihovna a kulturní život ve městě zaznamenaly značný rozvoj. Díky jeho nadšené práci knihovna překonává i kritické období 2. světové války, kdy byla při náletu na Kralupy téměř zničena. Na jarě v roce 1947 přichází další katastrofa. Nečekaná povodeň zaplavila téměř celý střed města a s ním i budovu, ve které byla knihovna dočasně umístěna. A opět díky neúnavné práci Jana Rysa a příznivců knihovny byl fond budován. Po těchto dvou katastrofách se 17. listopadu 1947 dveře knihovny opět otevřely. V roce 1998 prošlo rekonstrukcí oddělení pro děti, o rok později oddělení pro dospělé čtenáře. Návštěvníkům byla také zpřístupněna studovna. Díky této rekonstrukci zájem o knihovnu značně vzrostl. Při ničivé povodni v srpnu 2002 knihovna přišla o značnou část fondu a veškeré vybavení. Tato nečekaná událost se stala dalším důležitým mezníkem v historii knihovny. V roce 1995 byla knihovně odebrána právní subjektivita. Knihovna byla začleněna k Městskému úřadu v Kralupech nad Vltavou jako oddělení odboru SLaŠK. Městská knihovna v Kralupech nad Vltavou je univerzální knihovnou. Soustřeďuje se především na získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování fondu knih, periodik, regionální literatury, sbírek zákonů a informačních materiálů pro všechny věkové skupiny čtenářů. Knižní fond tvořilo před povodní 70 tisíc svazků. Byl zpracován do elektronické podoby on-line katalogů. Zpracováno bylo již 33 tisíc knih. Knihovna se samozřejmě kromě svého hlavního zaměření věnuje i jiným činnostem. Snaží se svým čtenářům nabídnout také něco jiného než pouze knihy a časopisy. Dětmi i rodiči jsou oblíbené burzy hraček z Kinder vajíček, po několik let jsme vyhlašovali soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu, děti soutěžily o nejhezčí knižní záložku, připravili jsme i výstavu ilustrací akademického malíře Otakara Čemuse. Vymýšlíme pro děti různé kvízy, soutěže a ankety, snažíme se volný čas dětí vyplnit akcemi, které mají s knihou a knihovnou něco společného. V roce 2000 jsme například vyhlásili soutěž o nejhezčí ilustraci ke knize. Nejzdařilejší práce, které ohodnotil akademický malíř Otakar Čemus, zdobily vstupní chodbu knihovny. I v roce 2001 a 2002 jsme připravili pro čtenáře knihovny několik akcí. Ke 100. výročí povýšení Kralup na město v 2002 probíhala soutěž pro děti "Jak znáte město", kterou jsme nestihli již vyhodnotit. Nečekaná povodeň nám zabránila k tomuto výročí uskutečnit i další plánované akce. Po povodni pracovnice zajistily provoz v náhradních prostorách a na pobočce knihovny. Zrekonstruované prostory kralupské knihovny se pro čtenáře otevřely 8. září 2003. I nadále pokračovaly práce na fasádě budovy. Od dubna 2004 se Kralupy nad Vltavou mohou pochlubit další krásnou budovou.

Zdroj textu: http://www.knihovnakralupy.cz