Městská knihovna Jindřichův Hradec

knihovny Jihočeský kraj , Jindřichův Hradec

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Jindřichův Hradec
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 384 361 573-5
E-mail: info@knih-jh.cz
Web: http://www.knihjh.cz
Adresa: U Knihovny 1173/II, Jindřichův Hradec, 37701
Otevírací doba: Úterý 9:00 – 18:00
Středa 9:00 – 17:00
Čtvrtek 9:00 – 18:00
Pátek 9:00 – 17:00
Sobota 8:00 – 12:00

O knihovně

Založení Městské zastupitelstvo se otázkou zřízení veřejné knihovny zabývalo pravidelně od poloviny 60. let 19. století. V roce 1866 byla vypracována „Pravidla ke zřízení obecní knihovny v Jindřichově Hradci“, nebyla však c.k. místodržitelstvím schválena. Myšlenka zřízení veřejné knihovny se v Jindřichově Hradci těšila značné podpoře veřejnosti. Mezi iniciátory patřily především osobnosti místního společenského a politického života. Významnou podporou byly finanční i věcné dary ve prospěch připravované knihovny. Bezprostředně před otevřením městská rada rozhodla o umístění knihovny a také o bezplatném půjčování knih. V odůvodnění se zdůrazňuje povinnost společnosti dát lidem možnost číst, podávat lidem četbu, která poučí, vychová, ale i pobaví. Obecní knihovna v Jindřichově Hradci zahájila svoji činnost 16. června 1892, otevřena byla každou neděli a svátek v době od 10 do 12 hodin. Po půl roce činnosti byl vypracován a schválen první výpůjční řád, který platil od ledna 1893. Umístění V průběhu let knihovna často měnila své působiště. Svou činnost zahajovala v bývalé kanceláři městské spořitelny v Panské ulici čp. 136/I. Pak byla postupně přemístěna na starou radnici v čp. 88/I, do čp. 36/I a před II. světovou válkou do výstavní síně muzea na Balbínově náměstí. Po válce se na několik let vrátila na městskou radnici a v roce 1951 se na své pouti objevila v zámku. Tam sice setrvala 36 let, zato však vystřídala všechna tři nádvoří. V roce 1987 přesídlila do bývalého minoritského kláštera čp. 124/I ve Štítného ulici. Po 14 letech se knihovna o prázdninách roku 2001 naposled přestěhovala. 8. října 2001 zahajuje činnost v moderních prostorách v ulici U Knihovny 1173/II. Věřme, že zde bude působit dlouho a ke spokojenosti svých uživatelů. Působnost Městskou knihovnu tvoří centrální pracoviště v ulici U Knihovny a pobočka na sídlišti Vajgar, která slouží veřejnosti od roku 1985. Městská knihovna byla od šedesátých let okresní knihovnou. V roce 1995 se vrátila do zřizovatelské působnosti města Jindřichův Hradec. Částečně byl zachován výkon regionální funkce. Na smluvním základě spolupracuje s 86 knihovnami na území okresu, neoficiálně se všemi, které o to projeví zájem.

Zdroj textu: http://www.knih-jh.cz/index.php?stranka=historie
Autor fotky výše: http://www.knih-jh.cz/index.php?stranka=prohlidka