Městská knihovna Jemnice (Jemnice)

knihovny

Městská knihovna Jemnice (Jemnice)

Typ:veřejná knihovna
Město:Jemnice
Telefon:568 450 788
E-mail:knihovna@mesto-jemnice.cz
Web:http://www.mesto-jemnice.cz/
Adresa:Tyršova 592, Jemnice, 675 31
Otevírací doba:PO 8.00 - 11.30 12.15 - 17.00
ST 8.00 - 11.30 12.15 - 17.00
PÁ 8.00 - 11.30 12.15 - 15.00

O knihovně

Počátky knihovnictví v Jemnici sahají do doby národního obrození.

První pokus o založení české knihovny se odehrál v roce 1848. V Jemnici v té době byli radní i starosta, tvrdí Němci. Dokonce jediná škola ve městě byla německá. Kronikář a učitel Kartel Gartner napsal do pamětní knihy: „Když po roce 1848 zavedena konstituce, začalo i v Jemnici probouzeti se vědomí národní a založen spolek Slovanská lípa. V jeho čele stál obecní písař a spisovatel Josef Stanislav Menšík. Spolek měl malou knihovnu, kterou vědomí národní rozšiřoval.“
V roce 1887 měla knihovna 160 sv.
V roce 1900 pak byla otevřena veřejná čítárna disponující 11 tituly novin a časopisů. Knihovnu financovala z darů a z vlastních prostředků skupina občanů, kteří si říkali Kroužek přátel četby.

Po roce 1918 byla v Jemnici založena první obecní knihovna a čítárna. Vedl ji MUDr. Josef Švejda.
Od roku 1968 se začíná v našem městě knihovna rychle rozvíjet. První profesionální knihovnicí se stala učitelka Hana Findová. Rozvoj knihovny lze dobře demonstrovat na přírůstcích knižního fondu. V roce 1968 byl počet svazků 3840, o 7 let později v roce 1975 už měla knihovna 16 611 svazků. Do metodického obvodu střediskové knihovny v Jemnici patřilo tehdy 13 malých venkovských knihoven.

Nesmírně významným byl rok 1985. Dne 4. listopadu začala knihovna půjčovat v nových prostorách městského domu na náměstí Svobody č. 71. Od tohoto roku a dne má knihovna důstojné umístění a občané města možnost příjemného kulturního vyžití.

V srpnu roku 2010 byla knihovna přestěhována do Kulturního domu v Tyršově ulici č. 592. Zde byly vytvořeny nové prostory, prostorné, moderní a zcela vyhovující všem nárokům čtenářů.

Zdroj textu: http://www.mesto-jemnice.cz/kontakt/os-7338/p1=13730
Autor fotky výše: z fotogalerie městské knihovny