Městská Knihovna Duchcov

knihovny Ústecký kraj , Duchcov

Přidat do oblíbených
Městská Knihovna Duchcov
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 417835611
E-mail: knihovna.duchcov@tiscali.cz
Web: http://www.knihovnaduchcov.cz
Adresa: Bílinská 12, Duchcov, 41901
Otevírací doba: ?

O knihovně

Městská knihovna Duchcov je veřejnou univerzální knihovnou. Budova knihovny v Bílinské ulici slouží široké veřejnosti jak půjčováním svých knihovních fondů, tak informačními a meziknihovními službami. V současné době má ve svém fondu 46.000 knihovních jednotek, převážně ve volném výběru. Městská knihovna Duchcov má centrální knihovnu – Bílinská 12 a dvě pobočky – Osecká 106 a DPS. Centrální knihovna je členěna na oddělení pro dospělé čtenáře a oddělení pro mládež. Pobočka Osecká 106 má spojené oddělení pro dospělé a mládež. Pobočka DPS je určena pouze dospělým. V současné době je plně automatizován provoz v hlavní knihovně a na pobočce Osecká, používán knihovnický systém Clavius. Knihovna poskytuje i služby Internetu

Zdroj textu: http://www.knihovnaduchcov.cz/knihovna.html