Městská knihovna Deštná

knihovny Jihočeský kraj , Deštná

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Deštná
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: +420 606 604 525
E-mail: knihovna@destna.cz
Adresa: nám. Míru 65, Deštná, 37825
Otevírací doba: Pondělí 16:00 - 18:30
Úterý 13:30 - 18:30
Středa 16:00 - 18:00
Čtvrtek 13:00 - 18:30

O knihovně

1.9.1889 byl v Deštné zásluhou tehdejšího učitelského sboru (P. Filip Šubrt, Antonín Čáp, Emil Tajnicr, Antonín Vejžvalda, Jindřich Rataj a Josef Hrabal) a především řídícího učitele Františka Saleského Rataje ustaven ČTENÁŘSKÝ KLUB v hostinci místní radnice (nynější škola). V klubu bylo k dispozici 12 různých časopisů, hlavně výše uvedenými placených k volnému čtení poskytnuto zdarma. Poté bylo zamýšleno založení - OBECNÍ KNIHOVNY. Nebyly však hmotné prostředky. Podali tedy žádost Ústřednímu výboru Národní Jednoty Pošumavské, jehož odbor byl v Deštné založen 2.4.1888, za přispění knih pro knihovnu. Bezvýsledně. Tak byla podána žádost akademickému spolku ŠTÍTNÝ za udělení knihovny – také bezvýsledně. Nezbylo nic jiného, než knihovnu založit svépomocí. Byla zavedena sbírka po dobrodincích (především členech čtenářského spolku). Takto bylo darováno pro knihovnu 114 svazků. Na skříň pro knihy darovala počestná obec zdejší 5 zlatých a potřebný šestý daroval P. Filip Šubrt. 26.2.1891 daroval Ústřední výbor Národní Jednoty Pošumavské z Prahy dalších 66 svazků. Studenstvo deštenské darovalo obecní knihovně z pořádané zábavy o prázdninách 1893 6 zlatých. Tolik o založení knihovny řídící učitel František Saleský Rataj. Knihovnu spravoval Antonín Vejžvalda. 21.4.1896 převzala knihovnu obec Deštná a na provoz knihovny ročně přispívala 2 zlaté. 23.9.1908 Antonín Vejžvalda zemřel (bylo mu 47 let) a knihovnu převzal tajemník obce Antonín Matoušů. V roce 1915 měla knihovna už 375 knih, 24.6.1917 převzal knihovnu JUST František Vichra. V prosinci 1919 byla obcím uložena povinnost přispívat na obecní knihovnu 50 hal. na obyvatele ročně. V r. 1921 dala obec na knihovnu 625 Kčs (počet obyvatel 1 250). V červenci 1939 převzal knihovnu učitel Stanislav Jíra, knihovna byla přestěhována do školy – v přízemí – a začalo se půjčovat pravidelně každý pátek navečer. Stanislav Jíra byl knihovníkem až do roku 1950, potom se knihovníci střídali Karel Pícka, Oldřich Tichý, František Stach, a od r. 1957 do r. 1987 František Havlík. V r. 1987 převzala knihovnu Zdena Kodymová, která udělala mnoho práce - všechny knihy zabalila do igel. fólie. V roce 1992 přibyla do knihovny ke Zdeně Kodymové další knihovnice Růžena Fialová a po odchodu Zdeny Kodymové Růžena Fischerová. Po dvou „Růženkách“ převzaly knihovnu Jana Stárová a Hana Liškařová v květnu 2012. Knihovna prošla řadou revizí - za okupace, po okupaci, po Únoru 1948. Ještě v r. 1962 při revizi okresním knihovníkem z Jindř. Hradce byly vyřazeny spisy zdejšího rodáka - historika Tomáše Václava Bílka „Dějiny konfiskací v Čechách po roce 1618“ a „Dějiny řádu Tovaryšstva Ježíšova“. Mnoho knih bylo takto vyřazeno, mnoho jich bylo zase zakoupeno. V červnu 2013 udělali knihovnice z J. Hradce – Jana Hladíková a Milena Slaninová revizi, podle vyhlášky MK, všech titulů v naší knihovně (4.500). V současné době má knihovna kolem 7 tisíc svazků a přes 5 tisíc knih je uloženo v počítači. Knihovna spolupracuje s Městskou knihovnou v Jindřichově Hradci při nákupu nových knih a využívá možnosti zapůjčení souborů nových knih z jindřichohradecké knihovny na určitou dobu. Zajišťujeme také našim čtenářům zapůjčení titulů, které naše knihovna nemá. Město hradí z rozpočtu nákup nových knih za min. 10.000 Kč ročně. Městská knihovna v Jindřichově Hradci pořádá společně se zřizovateli a knihovníky jindřichohradeckého regionu pořádá v rámci Týdne knihoven setkání, které se koná vždy v jiné knihovně a knihovnice z Deštné i vedení města jako zřizovatel se ho rádi zúčastňují a čerpají z dobrých nápadů kolegů z regionu. Připraveno je vždy povídání zřizovatele a knihovníka dané knihovny. V Deštné se tato událost konala v říjnu 2005. Městská knihovna v Jindřichově Hradci pomohla zdejší knihovně zajistit státní příspěvek na nákup dvou počítačů v roce 2005. V září 2005 dostala knihovna další počítač s plochým monitorem, laserovou tiskárnu a digitální fotoaparát. V roce 2012 byl zakoupen nový hlavní počítač a pro veřejnost byla rozšířena možnost práce na PC – 5 počítačů. Na podzim roku 2013 bylo požádáno o dotaci Ministerstvo kultury na nákup 2 nových počítačů. Do března roku 2013 bylo financováno připojení k internetu přes pevné linky z Ministerstva kultury v rámci „Projektu internetizace knihoven“, financování probíhalo po dobu 9 let. Po tomto datu jsme internet zajistili přes jindřichohradeckou firmu JHComp, kdy jsme hradili zapojení (včetně všech komponentů) ve výši 3.600 Kč, domluveno bylo další poskytování internetových služeb zdarma, respektive za možnost umístění informační tabulky firmy JHComp na fasádu domu čp. 61. Každý návštěvník knihovny je povinen se řídit Knihovním řádem (platný od 2002). Knihovna má také svůj Ceník služeb (platný od 2010), kdy zapůjčení registrovaným uživatelům je zdarma, taktéž použití PC a internetu. Placený je pouze tisk textů a obrázků. V současné době, kdy se knihovna stává informačním střediskem a navštěvuje ji více občanů - především dětí na použití internetu a různých vzdělávacích počítačových her. Knihovna je otevřena 4 dny v týdnu v rozsahu 14 hodin. Začátkem roku 2013 bylo vystavěno nové WC na chodbě před vchodem do knihovny. Začátkem roku 2014 se knihovna dočkala dalších stavebních úprav – nové rozvody elektřiny, nové topení v první místnosti, ubourání stěny u umyvadla, snížení stropů a byl vytvořen prostor pro úklidovou místnost na bývalém schodišti do sklepa. Barevně natřeny byly všechny regály. Ze zadní místnosti byly přesunuty stoly do přední místnosti a počítače byly zregulovány na 1 hlavní pro knihovnice a 3 pro veřejnost. Do zadní místnosti byla umístěna křesla pro pohodlí při četbě.

Zdroj textu: www.destna.cz/mestska-knihovna