Městská knihovna Děčín

knihovny Ústecký kraj , Děčín

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Děčín
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 412 530 976
E-mail: info@dcknihovna.cz
Web: http://www.dcknihovna.cz
Adresa: Karla Čapka 1441/3, Děčín, 40655
Otevírací doba: Hlavní půjčovna
Pondělí 09.00 – 19.00
Úterý 09.00 – 19.00
Středa 12.00 – 19.00
Čtvrtek 09.00 – 19.00
Pátek 09.00 – 19.00
Sobota 09.00 – 13.00
Neděle 13:00 - 17:00

Studovna
Pondělí 09.00 – 19.00
Úterý 09.00 – 19.00
Středa 12.00 – 19.00
Čtvrtek 09.00 – 19.00
Pátek 09.00 – 19.00
Sobota 09.00 – 13.00 omezený provoz
Neděle 13.00 - 17.00 omezený provoz

Dětské oddělení
Pondělí 09.00 - 18.00
09.00 - 11.00 vyhrazeno pro školy
Úterý 09.00 - 18.00
Středa 12.00 - 18.00
Čtvrtek 09.00 - 18.00
Pátek 09.00 - 18.00
09.00 - 11.00 vyhrazeno pro školy
Sobota 09.00 - 13.00
Neděle 09.00 - 17.00

Vysokoškolská knihovna Detašovaného pracoviště ČVUT – Pohraniční 1
Vedoucí: Helena Řeháková tel.: 773795940
Pondělí 12:30-15:30
Úterý 12:30-15:30
Středa 8:00-11:30
Čtvrtek 12:30-15:30
Pátek 8:30-11:30

Pobočka Podmokly - Tržní 26
Vedoucí: Lenka Slámová tel.: 412151096
Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Úterý 13.00 – 17.30
Středa 13.00 – 17.30
Čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Pátek 9.00 – 14.00

Pobočka Boletice – Vítězství 416
Vedoucí: Lenka Vyskočilová tel.: 775428272
Pondělí 10.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Úterý 13.00 – 17.30
Čtvrtek 10.00 – 12.00 13.00 – 17.30

Pobočka Staré Město – Litoměřická 108/62
Vedoucí: Tereza Lakiová tel.: 770119975
Pondělí 9.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Středa 13.00 – 17.30

Pobočka Želenice – umístěna v Základní škole v Želenicích
Vedoucí: Tereza Lakiová tel.: 770119975
Úterý 13.00 – 17.30
Čtvrtek 10.00 – 12.00 13.00 – 17.30

Pobočka Bynov – Jindřichova 337 -Dům s pečovatelskou službou
Vedoucí: Drahuše Štefelová tel.: 770147589
Pondělí 10.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Úterý 13.00 – 17.30
Čtvrtek 9.00 – 12.00 13.00 – 17.30

Pobočka Březiny – Březiny 590
Vedoucí: Zdeňka Vidaiová
Pondělí 10.00 – 12.00 13.00 – 17.30
Čtvrtek 10.00 – 12.00 13.00 – 17.30

Pobočka Dolní Žleb – Dolní Žleb 131
Knihovník: Stanislava Kopalová
Středa 17.00 – 18.00

O knihovně

Historie Městské knihovny v Děčíně 1931-1994 Stavba knihovny V letech 1912-1931 byla knihovna umístěna v suterénu chlapecké školy, kde prostředí neodpovídalo potřebám tak významné kulturní instituce. Dne 6.4.1929 se Městská rada na svém zasedání rozhodla postavit ve svém městě budovu určenou pro potřeby knihovny. Vypracováním projektu byl pověřen vídeňský architekt Rudolf Perthen – podmokelský rodák. Stavbu provedla stavební firma Wenzel Lang a spol. Práce byly zahájeny 8. května 1930 a 30. května 1931 ukončeny. V přízemí byla půjčovna, v prvním patře čítárna a městské muzeum. Ve druhém patře byl (a je dosud) velký přednáškový sál s vynikající akustikou, kam se vejde až 400 osob. Podmokelská knihovna byla až do sedmdesátých let jedinou účelovou stavbou v Čechách určenou pro knihovnu. Počátky knihovny V roce 1931 měla knihovna v Podmoklech 19 875 svazků, nárůst v tomto roce byl 1 288 knih. Nutno podotknout, že se jednalo jen o knihy v němčině. Do knihovny docházelo 1 971 čtenářů. Také počet výpůjček nebyl zanedbatelný – 76 728. Dne 1. červena 1931 byl první ředitelem knihovny městskou radou jmenován Emil Mander. Po roce 1945 V Poválečném období zmizela veškerá dokumentace o činnosti knihovny za léta 1931 – 1945, spolu s nimi také vzácné německy psané knihy. V roce 1945 byla knihovna pojmenována Masarykova městská knihovna veřejná knihovna v Děčíně – Podmoklech. Masarykova městská veřejná knihovna byla otevřena pro veřejnost již 25. září 1945, to je necelých pět měsíců po skočení války. V září 1945 bylo k dispozici asi 3 000 svazků, koncem roku již 4 000 svazků. Výroční zpráva za rok 1946 vykazuje již 5 794 a pololetní zpráva v roce 1947 7 318 svazků. Za rok 1946 si vypůjčilo 1 206 čtenářů úhrnem 32 457 svazků. Počet výpůjček by byl jistě vyšší, kdyby knihovna citelně nepociťovala nedostatek knih. Uspořádání budovy zůstalo v podstatě stejné jako před válkou. V přízemí byla umístěna půjčovna, v prvním patře byla v provozu čítárna. V prvních měsících po válce byl jmenován ředitelem knihovny František Zeman. Na jaře roku 1946 se stal na doporučení Františka Halase ředitelem knihovny Vladimír Vokolek, velmi zajímavá osobnost, jejíž význam přesáhl oblast knihovnictví. Počátkem roku 1949 byl propuštěn z místa ředitele knihovny a zbaven možnosti publikovat. 10. prosince 1948 byl ustaven “Klub čtenářů”, toto sdružení se scházelo k diskusím o knihách a o aktuálních kulturních otázkách. V roce 1949 proběhla “Očista knihoven”, vyřazeny byly knihy politicky nevhodné, literárně bezcenné a zastaralé. Knihy byly odevzdány na sběr papíru. Ustanovení Okresní lidové knihovny v Děčíně Velká změna čekala knihovnictví v roce 1951, kdy byla ustavena okresní lidová knihovna. Sídlem se stala Masarykova městská veřejná knihovna a k ní byly připojeny další knihovny na území města Děčína – doposud samostatná Gottwaldova knihovna, která sídlila v Děčíně 1 a další pobočky. V této době byl počet svazků 14 222, spolu s pobočkami 20 552. Bylo nově zřízeno oddělení pro mládež a hudební oddělení. Léta padesátá Je to zvláštní, ale z let padesátých se v knihovně, ani v okresním archívu či jinde nezachovalo takřka nic, co by mohlo podrobně dokumentovat tuto dobu. Léta šedesátá V únoru 1961 začal vycházet nový děčínský měsíčník Naše město. Již v první čísle se objevuje článek o knihovně. Zde se uvádí, že jenom za rok 1960 bylo půjčeno na 190 000 svazků, zaregistrováno 6 000 čtenářů. K poslednímu prosinci měla knihovna 52 000 svazků. V těchto letech se také začíná formovat metodické oddělení, jež spravuje venkovské knihovny. V roce 1961 byl v hlavní půjčovně zaveden volný výběr knih. V roce 1966 stoupl počet výpůjček po celém okrese, ale jen ve městech, na vesnicích naopak poklesl. V průběhu let knihovna nezaznamenala stavebních úprav či změn ve vybavení. Proto bylo velkou událostí otevření společensko vědního oddělení (tehdy politického) v roce 1975. Dalším důležitým okamžikem v historii knihovny bylo otevření nového dětského oddělení 26. dubna 1978. Malý sál se dočkal dvou rekonstrukcí, v letech 1975 a 1990. Některé číselné údaje: rok počet sv. počet čtenářů počet výpůjček 1931 19 875 1 971 76 728 1948 10 284 1 942 55 146 1961 56 301 6 000 191 411 1987 168 508 8 785 304 081 1990 220 852 8 530 277 505 1993 214 982 4 817 249 728 Vypracovala: Z. Vanžurová Upravil: P. Šatný V současné době se staví zcela nová budova knihovny na nábřeží Labe.

Zdroj textu: http://www.dcknihovna.cz/index.php/o-knihovne/
Autor fotky výše: https://mapio.net/s/58008216/