Městská knihovna Český Těšín

knihovny Moravskoslezský kraj , Český Těšín

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Český Těšín
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 558 746 950
E-mail: info@knihovna.ctesin.cz
Web: http://www.knihovnatesin.cz
Adresa: Ostravská 67, Český Těšín, 73701
Otevírací doba: Ústřední knihovna Ostravská 67
pondělí 8–12 13–18
úterý 8–12 13–18
středa zavřeno
čtvrtek 8–12 13–18
pátek 8–12 13–18
sobota 8–12

Pobočka Havlíčkova ul.
pondělí 13–18
úterý 8–12 13–17
středa 13–16
čtvrtek 8–12 13–18
pátek 8–12 13–17
sobota 8–12

Pobočka Svibice Slovenská ul.
pondělí 13–17
úterý 8–12 13–18
středa zavřeno
čtvrtek 8–12 13–18
pátek 8–12 13–17

Pobočka Hlavní ul.Čítárna a literární kavárna NOIVA
pondělí 10–19
úterý 10–19
středa 10–19
čtvrtek 10–19
pátek 10–19
sobota 13–19

Knihovna a Společenské centrum Český Těšín - Dolní Žukov
pondělí 15–19
úterý 15–19
čtvrtek 15–19

Pobočka
Český Těšín - Stanislavice
pondělí 13–17

Pobočka
Český Těšín - Koňakov
středa 14–18

O letních prázdninách se otevírací doba mění.

O knihovně

Městská knihovna v Českém Těšíně sídlí v budově Těšínského divadla (jež je jediným profesionálním divadlem, v němž jsou dva umělecké soubory hrající různými jazyky, česká a polská scéna) a po městě i přilehlých vesnicích má šest poboček. Patřila k ní také knihovna v Chotěbuzi (v němž se nachází jeden z největších hraničních přechodů do Polska), která se ale osamostatnila zároveň s osamostatněním Chotěbuze. Jedna pobočka je zajímavá v tom, že se jedná o literární kavárnu Noiva, jež byla postavena na stejném místě a v takřka stejném architektonickém stylu jako známá kavárna Avion, jež byla zničena za druhé světové války. Název Noiva byl přijat poté, co díky síti kaváren, z nichž jedna je také v Českém Těšíně, nebylo možné kavárnu pojmenovat původním názvem Avion. Každý měsíc se pořádá v Noivě spoustu kulturních akcí, což platí i pro všechny pobočky v Českém Těšíně, jež po celý rok připravují akce pro děti, ale i pro dospělé. Historie knihovny Český Těšín: -1945 založení Městské knihovny Český Těšín -1946 zahájení půjčování pro veřejnost -1950 sloučení českého a polského knihovnictví -1961 sídlem ústředí Městské knihovny se stává nová budova určená Těšínskému divadlu a městské knihovně -1966 vznik střediskového systému s obcemi Horní Žukov, Hradiště, Mistřovice, Chotěbuz, Mosty, Stanislavice, Albrechtice -1968 udělení titulu Vzorná lidová knihovna -1981 centralizace knihoven okresu Karviná, Městská knihovna Český Těšín se stává součástí Okresní knihovny Karviná -1984 obhajoba titulu Vzorná lidová knihovna -1991 zřízení a otevření oddělení hudby a umění -1993 zahájení retrokonverze knihovního fondu do knihovnického programu SMARTLIB -1996 rozpad centralizovaného systému, vznik Městské knihovny Český Těšín jako samostatné příspěvkové organizace s právní subjektivitou (zřizovatel město Český Těšín) -1996 připojení k síti internet v ústřední knihovně na Ostravské ul. -1997 zahájení automatizovaného výpůjčního systému -1998 z pobočky Chotěbuz se stává Místní knihovna Chotěbuz v souvislosti se vznikem obce Chotěbuz -1999 připojení k síti internet pevnou linkou v ústřední knihovně na Ostravské ul. -1999 zřízení minigalerie Na Plotě na pobočce ve Svibici -2000 rozšíření prostor pobočky na Havlíčkově ul., vznik informačního pracoviště a samostatného dětského oddělení, centrum práce s polskou literaturou -2000 připojení k síti internet pevnou linkou na pobočce na Havlíčkově ul. -2001 rekonstrukce pobočky na Havlíčkově -2001 připojení k síti internet pevnou linkou odd. hudby a umění na Nádražní ul. -2001 připojení k síti internet pevnou linkou na pobočce ve Svibici -2001 přechod na automatizovaný knihovnický systém DAWINCI -2002 od 1. 1. vchází v platnost zákon č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) MěK zapsaná do evidence knihoven na Ministerstvu kultury ČR pod č. 1352/2002. -2002 ukončení retrokonverze knihovního fondu na pobočce Svibice -2002 automatizovaný knihovní systém DAWINCI instalován do struktury terminál server s připojením vzdálených pracovišť (poboček MěK) -2003 provedena rekonstrukce ústřední knihovny na Ostravské ul. -2003 organizace čtyřdenního mezinárodního odborného semináře "Knihovny na hranici" -2004 připojení pobočky Stanislavice k internetu v rámci projektu Internetizace knihoven -2004 získaní grantu z projektu EU PHARE "Knihovny a literatura bez hranic v euroregionu Těšínské Slezko" -2005 veřejný přístup k internetu ve všech sedmi knihovnách MěK -2005 organizace třídenní mezinárodní konference "Knihovny@Biblioteki@Knižnice" za finanční podpory EU programu PHARE -2005 organizace celostátního setkání knihovníků "Knihovnický happening" za finanční podpory SKIP ČR, SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, města Český Těšín -2006 otevření Knihovny a společenského centra v zrekonstruované budově bývalé školy v Dolním Žukově -2007 provedena rekonstrukce oddělení hudby a umění na Nádražní ul. -2008 provedena rekonstrukce oddělení pro dospělé na Havlíčkově ul. -2008 organizace konference "Mezinárodní setkání spisovatelů Český Těšín" -2008 organizace 1. ročníku Mezinárodního festivalu "Čtení nad Olzou" -2008 udělení ceny Knihovna roku 2008 ministrem kultury České republiky za významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb -2009 stěhováni Oddělení umění a hudby do prostor knihovny ve Svibici, na ul. Slovenskou -2009 organizace 2. ročníku konference "Mezinárodní setkání spisovatelů Český Těšín" -2010 organizace 3. setkání spisovatelů v Českém Těšíně -2010 otevření Čítárny a literární kavárny NOIVA na ul. Hlavní

Zdroj textu: Caelos a www.knihovna.ctesin.cz/
Autor fotky výše: Aleš Havlíček (http://havlicek.xf.cz/)