Městská knihovna Bruntál

knihovny Moravskoslezský kraj , Bruntál

Přidat do oblíbených
Městská knihovna Bruntál
Typ knihovny: veřejná knihovna
Telefon: 554 717 188
E-mail: dospeli@mekbruntal.cz
Web: http://www.mekbruntal.cz/
Adresa: Školní 2, Bruntál, 79201
Otevírací doba: září-červen:

Pondělí 8.30-18.00
Úterý 8.30-18.00
Středa zavřeno
Čtvrtek 8.30-18.00
Pátek 8.30-16.00
Sobota 8.00-11.00 studovna-zavřeno

červenec-srpen:

Pondělí 8.30-12.00 13.00-17.00
Úterý 8.30-12.00 13.00-17.00
Středa zavřeno
Čtvrtek 8.30-12.00 13.00-17.00
Pátek 8.30-12.00 13.00-17.00
Sobota zavřeno

O knihovně

Městská knihovna Bruntál je veřejně přístupná knihovna a příspěvková organizace, jejíž zřizovatel je Město Bruntál. Od roku 2015 knihovna sídlí v rekonstruované budově bývalého německého chlapeckého semináře, která je od roku 2002 kulturní památkou České republiky. V budově zvané také Petrin jsou současně umístěny Základní škola Bruntál, Školní 2, Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9, odloučené pracoviště Školní 2 a Středisko volného času Bruntál. Česká knihovna v Bruntále byla založena po druhé světové válce. Knihovna po desetiletí fungovala jako okresní knihovna a dnes je organizací pověřenou Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě výkonem regionálních funkcí a zajišťováním metodické podpory pro knihovny v rámci okresu Bruntál. Z toho důvodu je pro Městskou knihovnu Bruntál charakteristický obsáhlý knihovní fond. V knihovně se nacházejí celkem tři oddělení; oddělení pro dospělé čtenáře, oddělení pro dětské čtenáře a také studovna, která slouží jako příruční knihovna. Kromě absenčního a prezenčního půjčování knih a periodik, meziknihovní výpůjční služby (MVS) a služeb tisku a internetu knihovna nabízí svým uživatelům i možnost výpůjček deskových her, e-knih a audioknih. Na dospělém oddělení se pořádají pravidelné dvouměsíční výstavy. Důraz se v knihovně klade na kulturní a vzdělávací akce pro děti na podporu čtenářské a informační gramotnosti (besedy, knihovnické lekce, hry, soutěže, projekt Bookstart – S knížkou do života, pasování prvňáčků na čtenáře, Noc s Andersenem…).

Zdroj textu: https://www.mekbruntal.cz/
Autor fotky výše: Jakub Vlček (pracovník knihovny)